OK-Jolle Historie


Per Melcher blev danmarksmester i 1958

Kilde: Sejl og Motor
Kommentarer


Svend 112
Bemærk øverste billede. Det er Johny Dahlgård t.v. Dernæst Schachtschabel i no. 10 og Per Schiøtz i no. 66. Per var i mange år havnefoged i Skovshoved. Nederste billede er de tre førende: Henning Wind(80), Bjørn Eduard (11) og Per Mecher (44).
5. februar 2014 - 21:50

Kommentarer


Tak for en flot Ok-hjemmeside. Med hensyn til DM 1958 kan jeg huske at jeg mente, at jeg var den rette vinder!! Som jeg husker reglerne v. pointlighed dengang gjaldt der:at man først talte flest 1.pladser, flest 2.pladser osv - hvis der forsat var point-lighed gjaldt hvem der havde bedste sidste plac. !!! Er det korrekt? I så fald er det Henning Wind der er den korrekte vinder m.baggrund : vi har begge to 1.pladser, to 2.pladser - men HW har to 3.pladser, hvor Per Melcher havde en 3.plads - og hvad så ?? Vil gerne høre jeres mening !
19. februar 2014 - 14:57

Kommentarer


Svend 112
Ja, det er rigtigt, at Henning har den bedste placering, hvis man regner alle sejladser med. Han havde to 1., to 2. og to 3. Pladser. Per havde to 1., to 2. EEN 3. Plus en placering godt nede. Når man trækker dårligste fra har de nøjagtig samme placering. Jeg mener ikke at man brugte systemet med "den der har flest 1. Pladser, dernæst flest 2. Pladser o.s.v. I tilfælde af pointlighed var det placeringen i sidste sejlads der talte. Surt for Henning, der jo klart havde sejlet bedst, når man tæller alle sejladser. I øvrigt brugte man et pointsystem, der hed Kaptajn Arents system. Hvor vinderen fik kvadratet af antal deltagere, no. 2 fik kvadratet af antal deltagere minus 1 og så fremdeles. Systemet havde den fordel, at der kun opstod pointlighed ved nøjagtig samme placeringer. Eksempelvis var een 1. Plus een 3. Plads lidt bedre end to 2. Pladser. Nogle år efter gik man over til det olympiske pointsystem, på den tid. Det var et mærkeligt system, der medfrte mange stævner med pointlighed. Ved OL i 1956 var der pointlighed i to klasser, nemlig Drage og Tomandsjollen, Sharpie jollen. I dragen var det Ole Berntsen, som miste guldet til den svenske båd, da man her talte antal 1. Pladser som tie breaker ved pointlighed. Det var egentlig ret uretfærdigt, idet systemet f.eks. gav nøjagtig samme points for een 1. Plus een 4. Som man fik for 2. Anden pladser. I førstnævnte tilfælde havde båden jo i de to sejladser haft 3 både foran sig, medens den med de to 2. Pladser kun havde haft 2. både foran sig. Ved DM FOR OK I 1961 genopstod problemet. Her anvendte man det olympiske system, men den ændring, at sidste sejlads talte som afgørende ved pointlighed. Når vi smed een væk havde Gunnar Dahlgård to 1. , to 2. og een 3. Plads. Chr. Hansen havde tre 1. , een 3. , og een 4. Plads. Altså da to anden gav der samme som een 1. een 4. Stod de lige. Gunnar vandt så med bedste placering i sidste sejlads. Havde man brugt det olympiske system "rent- med antal førstepladser ved tie breaker" vil Chr. Hansen havde vundet. Endelig en personlig kommentar: hvis alle 6 sejladser havde talt, ville jeg have vundet, da jeg havde een 1. , to 2. , to 3. Pladser og smed en 4. Plads væk, hvor Gunnar og Christan smed en tocifret placering væk (nemlig placeringen i den eneste sejlads med under 10 sek/m), hvor de begge var meget svagt sejlende.
21. februar 2014 - 09:38

Kommentarer


Svend 112
Lige een ting til til Hennings kommentar. Man bruge i nogle enkelte tilfælde at lade en pointlighed afgøre ved også at indregne den fratrukne sejlads. Det system vandt aldrig indpas, og forsvandt igen ret hurtigt. I de gamle sejl-og motor blade kan man se, at pointsystemerne var til konstant debat. Og mange mente at en fratrækker skulle være end fratrækker uanset pointlighed. Og det blev da også tilfældet fremover.
21. februar 2014 - 09:50

Kommentarer


Svend 112
Lige een til bemærkning til "pointlighed". Kig på DM 1960, man vil se, at Jørgen Elgård og Bjørn Eduard står med samme antal point om 2/3 pladsen. Her blev også anvendt det olympiske system, som gav mange points-ligheds-stævner. Men i 1960 havde man så valgt at tælle alle sejladser med (dvs 6 sejladser uden fratrækker) som tie-breaker. Dette som en forskel fra ved DM i 1958. Men Henning Wind fik jo i hvert fald oprejsning i 1960 ved at vinde med lutter førstepladser!!
11. marts 2014 - 21:05Kommentarer til historien kan tilføjes her