Aktuel info fra bestyrelsen


Referat af Best møde 7 feb. 2024

Agenda:
 • Rangliste
 • Stævner
 • VM
 • Oplæg hjemmeside
 • Mere liv i klassen - hvad gør man - klubbåde.
 • Agm.
 • Evt.

Rangliste:
På møde drøftede vi, hvilket system der skal bruges i 2024.
Bestyrelsen besluttede, at:
 • Der laves en “dansk” rangliste, hvor DM ikke tæller med. Henrik Kimmer forsøges overtalt til at vedligeholde ranglisten – i lighed med tidligere år.
 • Hvilke stævner der tæller og med hvor mange point, vil fremgå af hjemmesiden.
 • Ved årsafslutningen (som tæller dobbelt), kåres ranglistevinderen.

Stævner:
I 2024
 • Det fremgår af denne side, hvilke stævner der pt er planlagt for 2024
 • Der er planer om et evt. endagsstævne i efteråret.
 • Opstår der andre muligheder, revideres stævne kalenderen i henhold til disse

I 2025 - flere vil gerne holde stævner. Juelsminde, Skive mfl.

I 2026 - Korsør har 100 år og vil gerne holde et stævne - feks DM

VM i DK 2026
Der arbejdes på, at få OK VM til Danmark. Vi afventer AGM den 24. februar, hvor placeringen af VM26 afgøres. Der er ikke andre kandidater, så bestyrelsen vurderer at chancerne er mere end 50%.

Oplæg hjemmeside.
Vi ønsker at gøre det lettere og sikre at der kommer mere nyt på OK klubbens hjemmeside/Facebook. JSO laver oplæg på konkret plan for teknik og sikring af mere indhold.

Mere liv i klassen:
 • Manage2sail - kurser i gør det “nemt” at arrangere stævner.
 • Opdatere listen over lånejoller - og hvem der er kontaktpersoner. JSO taler med Mogens.
 • Vedr lånejollerne - En er solgt - vi har pt 3 joller. Der arbejdes på at købe en mere.

AGM (Annual General Meeting) holde d 26/2 ved VM Down Under
Frank briefer Kofoed om bestyrelsens holdning til forslag til ændringer af klasseregler.

Evt.
 • Det blev besluttet, at Bestyrelsen skal blive bedre til at informere om kommende bestyrelsesmøde. Vi aftalte derfor at vi fremover varsler møderne min. 14 dage før.
 • Har man forslag til bestyrelsen, både forud for Bestyrelsesmøder eller i øvrigt, så skriv til formand eller sekretær mail. (Generelt for alle emner til best.)

Jesper Sommer 12. februar 2024Kalender 2024

Kære medsejlere.
så blev det 1. søndag i advent, og som lovet, hermed bestyrelsens lille Adventsgave i form af en frisk kapsejladskalender gældende for 24.

Som traditionen byder, starter vi i Skælskør, hvor vi knuser isen på fjorden den 20 april.

Blot 14 dage senere går det løs med årets 1. weekendstævne i Rantzausminde, hvor barren for sejlervelvære er sat højt, det er den 4-5 maj.

Og så ska vi en tur til Nibe. hvor lokale kræfter inviterer til sejlerbrag i det nordjyske. der sker den 1/2 juni.

herefter er der kun én uge til vores stolte fane skal forsvares i Kalmar, til Nordisk mesterskab. det sker d 8-9 juni.
I samme weekend er der en glimrende mulighed for dem der måske ikke helt er klar til 350meter startlinje, og 60 konkurrenter, for at sejle kapsejlads i Præstø lørdag d. 8 juni.

En tur til byen, skal vi osse, hvor Hellerup disker op med et weekendstævne, hvor det da vil overraske mig, hvis ikke Kofoed står ved grillen, og sikrer at sejlerkammeraterne får det protein der skal til. det er den 22-23 Juni.

Så er det blevet tid til årets helt store sejlerfest, hvor Køge afholder årets åbne danmarksmesterskab. ska vi krydse fingrende for 7 s/m fra øst bare lige d 8-11 august :-) .

I September tager vi til Horsens hvor fjorden er klar til at blive kløvet, på kryds og tværs af top motiverede ok sejlere. det er d.8/9 september.

sluttelig bindes sløjfen smukt på sæsonen i Herslev d 13 oktober.

samtidigt er der en kæmpe portefølge af stævner rundt om os, i Europa, som vil kunne ses i stævnekalenderen efterhånden vi for snuset datoer op.

så kære venner, der bliver igen i 24, mange gode lejligheder til at se sejlerfamilien. det er bare at hale hjem, foden i stroppen og pege højt.

på bestyrelsens vegne
og med ønske om en glædelig jul.
Frank HolmFrank Holm 3. december 2023Bestyrelsesmøde Køge D. 27/9-2023

Den ”nye bestyrelse” har hold sit første møde d. 27/9-23.

Deltagere var: Frank Holm, Jan Larsen, Jesper Andersen, Jesper Strandberg & Jesper Sommer (ref.)

Her er et kort referat fra mødet

Der var inden mødet udsendt følgende agenda:
• Kalender for 24
• VM 2026
• Klubjoller
• Evt.

Kalender 24
Bestyrelsen arbejder ud fra et oplæg, hvor det forsøges tilgodeset, at der afholdes stævner som dækker bedst muligt både geografisk og kalendermæssigt.
De næste måneder vil vi bruge på at kontakte de relevante sejlklubber og få afklaret muligheder og datoer. Det er ambitionen, at kalenderen er klar primo december.

VM 2026?
Der arbejdes på, at få VM til Danmark i 2026. Bestyrelsen er i dialog med interesserede klubber om afholdelsen. Dette er jo et krævende arrangement, så det er vigtigt at vi finder en klub der kan løfte opgaven sammen med bestyrelsen. Mere om mulighederne efter næste best møde.

Klubjoller
Der ses på at udskifte/opdatere flåden.
Der er pt klubjoller i: Furesøen, Køge, Kaløvig og Nibe.

Evt.
1. Best. vil arbejde på, at optimere og fremtidssikre kommunilkationen om og til den danske OK-Jolle klub.
a. Tanken er at Kommunikation/dialog primært sker via SOME
b. Information fra OK Best. mm sker primært via: okjolle.dk

Begge dele er noget Best. Vil arbejde på at finpudse

2. Vi drøfte et forslag om, at vi ila. vinteren skulle lave en ”Frostbite cup”. Dette skulle være en række mini-stævne (et pr. vintermåned) i forskelige klubber ila vinteren. (Best. Kommer med oplæg på plan efter næste best møde).

3. Sommerlejer i Herslev – (forslag fra Kimmer). – feks. Uge 27 (4, 5 & 7 juli).
Lejeren vil være dels et socialt arrangement – med work shops. Men vil naturligvis have sigte på at man kan få nogle input til at forbedre sin båd, sejlads mm. – mere info følger

Næste bestyrelsesmøde afholdes i November. Forslag er velkomne.

Vh Jesper Sommer

Jesper Sommer 28. september 2023Referat af årsmøde 2023

REFERAT AF ÅRSMØDE I DANSK OK-JOLLE KLUB 2023
D. 10.8.2023, referent Jesper Strandberg 

Årsmødet åbnes kl. 18 af formand Frank Holm, der byder velkommen til.
Formanden bliver afbrudt i sin velkomst, af Henrik Kofod der harcelere over årsmødes tidspunkt
og bestyrelsens manglende evne til at overholde foreningens vedtægter .

Henrik Kofod forlader herefter årsmødet. Formanden genvinder ordet og går til punkt 1 

1. Valg af dirigent.
Christian Midtgård blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Frank Holm
Kære medsejlere, velkommen til årsmødet ’23 på denne Torsdag, en dag der er valgt fordi vi er en aktiv bestyrelse, der selv er aktive sejlere og derfor vælger at skille det mere formelle i dag, fra det sportslige de næste tre festlige og fornøjelige stævnedage.
Det er nu et år siden at årsmødet gav denne bestyrelse mandat, en bestyrelse der består af noget nyt, noget erfaring, noget storby og noget bondedreng, sådan ca. vores og min vision i dette arbejde er i høj grad fokus på græsrødderne, de lokale fleets og at der er sejlads for alle.
Vi skal jo alle kravle før vi kan gå. Derfor påskønner vi i bestyrelsen lige så vel et DM, som det vi står ved nu, som vi knuseelsker det mere uformelle, når fleets sætter hinanden i stævne til fire timers kapsejlads, rundet af med en pølse og en røverhistorie man måske kender lidt i forvejen, der er jo ofte en eller to for hvem den er ny, -det er fedt, og det er klubliv i sin fineste form. – og hvem ved måske et par af de nye får mod på lidt mere, vandet er stort, der er masser af plads.

Hvordan gik det så siden sidste årsmøde.
Tja.- en række stævner med et godt stabilt og højt deltager antal.
I har været til DM i Korsør, i Hellerup, i Ebeltoft, nogle få til Harboe Cup, på Furesøen, på Skælskør Fjord, i Aarhus, i Horsens, Nyk. Sjælland.
Samtidig har en del her i forsamlingen plantet et solidt aftryk af en dansk sejlerstøvle både til Tysk mesterskab, EM i Bandol (der blev malet rødt og hvidt af Bo P), Tysk mesterskab igen, Kieler Woche, og et mindre stævne i England for nyligt. Og der er helt sikkert flere steder, hvor sejlere med landekode DEN i sejlet, har holdt fanen højt og har repræsenteret vores gren af sejlsporten på fineste vis.
Husk kære venner, at hver gang vi er 50 joller til stævne, så er der minimum 15 frivillige, ofte flere, der gør det muligt. Vi skylder de frivillige det hele, kære venner, husk det, når din hjemklub beder om hjælp. Tak til de frivillige.
Man kan uden at overdrive sige: De Danske OK Jolle sejlere er aktive, de er hurtige og de er en flok vældigt flinke mennesker, tak for det.
Nu står vi til DM igen, årets største stævne i lokale farvande. Med over 90 både til start, det er da svært at bevare pessimismen på sportens vegne. Et nordisk lige om lidt i Hellerup, nogle har sikkert allerede pakket badetøjet til både Garda og Bandol, og så er der stadig et par gode stævner i sensommeren på furesøen og en årsafslutning i Køge. Der er god mulighed for at se vennerne.
Næste års kalender kigger frem i horisonten. Vi tilstræber igen at den kan leveres omkring første søndag i advent, så man kan nå at ønske sig friweekender, i stedet for en sweater, eller en ny pibe.
Og der vil næsten med garanti være kalender sammenfald, med et polsk, svensk eller fransk stævne, for sådan er det muliges kunst også. Arrangerende klub, der leverer rammer og mandskab, har trods alt også en stemme i hvornår og hvordan. – men vi prøver at balancere tingende, - jeg nægter at citere statsministeren, men I ved sikkert hvad jeg mener
På den lidt længere bane, arbejder gode kræfter på et ordentligt drøn i ’26. Der er få ting, der skal falde på plads, og et AGM, der skal vise tommel op, så tildækker vi et lokalt farvand, et sted i Danmark, med OK Joller fra hele verdenen.
Med de ord vil jeg blot takke den øvrige bestyrelse, for godt og konstruktivt samarbejde, og mine medsejlere for timevis af godt samvær, samt god og fair kapsejlads.
OK jolle sejlads er langtfra den værste måde at bruge tid og sedler på.
Årsberetningen godkendes og der udråbes et hurra for okjolleklassen

3. Årsregnskab.
Rettidigt regnskab indsendt og revideret af revisoren.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget
Budgettet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Godkendt at fastholde.
6. Indkomme forslag til:
Bestyrelsen har modtaget forslag om udvidet brug af GPS instrumenter fra Jan Larsen
Jesper Strandberg bemærker, at noget tilsvarende var til afstemning i 2021 uden tilslutning.
I øvrigt arbejder især englænderne på noget tilsvarende.
Jan Larsen frafalder
Jens Lauge har indsendt et ændringsforslag til vedtægterne vedr. personlige sejlnummer
Forslag til ændring i pkt 3.2.1
Afgiften for et personligt sejl nummer er årligt kr. 350,- der indbetales sammen med kontingent.
ændres til
Afgiften for et personligt sejl nummer er årligt kr. 350,- der indbetales sammen med kontingent.
Personligt nr. vil tilhøre, uden ekstra kontingent, det medlem der har betalt for nummeret ubrudt i 10 år.
Ved udmelding eller manglende kontingent betaling, vil nummeret anses som ledigt.
Forslaget blev sendt til afstemning
0 stemmer for
Derfor forkastes forslaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af formand - Frank Holm er genvalgt
Jesper Andersen og Jesper Sommer, modtog genvalg
Valg af 1. suppleant - Jens Lauge gik af efter flere år som suppleant
Tak til Lauge
Jan Larsen blev valgt som ny 1. suppleant
Bestyrelsen fortsætter som følger
Formand Frank Holm
Kassere Jesper Strandberg
Sekretær Jesper Sommer
Best. medl. Jesper Andersen
Suppleant Jan Larsen
8. Valg af en revisor.
Stefan Myralf modtog ikke genvalgt.
Bestyrelsen takker Stefan for hans indsats som revisor
Mogens Johansen blev valgt som ny revisor
9. Eventuelt.
Jesper Højer (Flyttet fra kommentar til formandens beretning)
Jesper Højer efterlyser flere referater fra stævner og andre okjolle arrangementer
Samtidig bliver der opfordret til at honorere disse med præmier.
Årsmødet udtrykker stor enighed og opbakning til dette.
Steen Christensen efterlyser at der gøres mere for at fastholde bredden. Og påpeger at vi ikke skal blive for selvfede.
Bestyrelsen tager det til efterretning, men ser det samtidig som en opfordring til alle.
Årsmødet udtrykker at endags-stævner er en god ting.
Hvilket tilslutningen til disse arrangementer også bekræfter.
Ask Askholm bemærker, at man før i tiden afholdt DM torsdag-lørdag , med afsluttende festmiddag og præmieoverrækkelse.
Årsmødet udtrykker villighed til at prøver andre formater for DM.
Christian Midtgaard takker for god ro og orden ca 18:50, hvor efter årsmødet lukkes.

Skrevet af Jesper Strandberg 13. august 2023Regnskab 2022-2023Se regnskabet her

Jesper Strandberg 7. august 2023INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE

Der indkaldes hermed til Årsmøde i forbindelse med DM i Rantzausminde Torsdag d 10/8 kl 1800.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab og budget.
4. Fremlæggelse af kommende års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomme forslag til:
- Vedtægter og klasseregler.
- Andet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af formand.
- Valg af 1. suppleant.
8. Valg af en revisor.
9. Eventuelt.

Forslag til ændring af vedtægter og klasseregler kan fremsættes af alle medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. dage før afholdelsen af årsmødet.

Vel mødt
Frank Holm

Frank Holm 17. juli 2023Forrige 1 2 3 4 5 Næste