Aktuel Info fra bestyrelsen


Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i

Herslev Sejlklub den 24. oktober kl 18.00

Agenda: Forslag til ændringer i klassereglerne

1) Valg af ordstyrer

2) Ændring af begrænsning på rorvinkel. Forsamlingen beder bestyrelsen fremsætte forslag på næste AGM, om ændring af klassereglerne vedrørende begrænsningen på rorvinklen. (formulering justeret i flg aftale med forslagsstiller Stefan Myralf)

Begrænsningen på 15 graders ror skal ændres til at være helt frit, så længe facon/mål af rorbladet overholdes.

Indtil Danmarks forslag har været til afstemning ved et OKDIA AGM tillades det at sejle med 0 grader ror ved stævner i Danmark, for at teste og indhente erfaringer.

MOTIVATION: Det vurderes ikke, at der opnås en fartmæssig forskel, men ganske enkelt: jollen bliver MEGET mere balanceret på roret og rigtig meget lækker/følsom at styre. Hvorfor ikke tillade den fornøjelse?

3) Det skal fra dansk side foreslås at fjerne D.2.4 (b) i klassereglerne der beskriver, at bådens sejlnummer skal hugges, brændes, eller gravers i skroget.
Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM.

MOTIVATION: Forældede både identificeres i dag på WS nummer på skottet. Et sejlnummer i båden giver heller ikke mening, når både skifter nationalitet.

4) Både bygget uden cockpitinliners, som beskrevet i D.4.2 (f) må frit placere de første 2 kg korrektions vægt.

Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM

MOTIVATION: Cockpit inliners blev vedtaget som tilgivelse for en klasseregels stridig løsning der placerer mere vægt midt i båden. Traditionelt bygget både og træbåde skal kunne bygges med samme vægtfordel.

5) Eventuelt


Forklaring af reglerne for ranglisten 2019

Der er indført 3 nyheder i beregningen af rangliste-point for sæsonen 2019:

1. De 3 første i hvert stævne bliver belønnet ekstra, fordi det sgu´ er ekstra flot sejlet:
* 1. pladsen får ekstra 6 point
* 2. pladsen får ekstra 4 point
* 3. pladsen får ekstra 2 point

2. Alle får ekstra 5 point, hvis man tilmelder sig et ranglistestævne minimum 30 dage før datoen for stævnestart – og man deltager i stævnet. Vi vil nemlig gerne belønne de sejlere, som giver stævnearrangørerne ”ro i sjælen”, så de i god tid ved, hvor stort deres stævne bliver.

3. Igen i år kører vi rullende 12 måneders ranglistekalender, således at de sidste 12 måneders stævner tæller med i den samlede score. Det NYE ER, at foregående kalenderårs stævner kun tæller ½ score. Derved er rækkefølgen ved sæsonstart uændret, men der bliver hurtigere rokeret rundt på pladserne, hvis styrkeforholdet har ændret sig i den nye sæsons stævner.

Der er desuden sat ”faktor” på alle de stævner, som tæller med på ranglisten. Og på deltagerlisten for hvert stævne fremgår nu også tidspunktet for den enkelte tilmelding, således at ovennævnte punkt 2) kan administreres korrekt.

NB: For stævnet i Nyborg d. 13.4 gælder, at de 5 point for tidlig tilmelding tildeles ved tilmelding senest 15 dage før.


  Se flere  

Din Mening


Navn:   Lasifurexwah 4578
lasix uk buy buy lasix in Norway
29. september 2020 - 01:19   

Navn:   Højer DEN 20
Som bekendt har Sejlklubben Ebeltoft Vig valgt at aflyse vores ranglistestævne med henvisning til de seneste Covid-19 restriktioner.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne understrege at det alene var Ebeltofts afgørelse på baggrund af deres subjektive fortolkning af de sundhedsmæssige retningslinjer.

Dansk Sejlunion havde godkendt stævnekonceptet i Ebeltoft som vi også anvendte i Kerteminde og i Nyborg. Der er derfor ingen grund til ikke at bakke op omkring de 2 sidste stævner i hhv. Svendborg og i Herslev.

Vi ses
21. september 2020 - 08:53   

Navn:   Mogens DEN 1435
Korsør-Skælskør har oprettet en ny facebook side Bældtets Banditter:
https://facebook.com/groups/998025743953242
19. september 2020 - 21:42   

Navn:   Mads Petersen
Vedrørende tilbagebetaling af start gebyr Ebeltoft

Nyt mobil nr. 26288107, da klubbens desværre ikke modtager anmodninger.

Ellers send konto nr og sejl nr til mp@mpadvokater.dk
19. september 2020 - 14:33   

Navn:   Ken Zier Den 1455
AFLYSNING.
Stævneudvalget i Ebeltoft har besluttet at aflyse næste weekends Ok Jolle stævne, med følgende begrundelse:
Kære OK Jolle Sejlere
På vegne af Sejlklubben Ebeltoft Vig har et enigt stævneudvalg d.d. besluttet at aflyse næste weekends OK Jollestævne.
Dette sker selvfølgelig med henvisning til de netop indførte Corona restriktioner.
Alle deltagere vil naturligvis få tilmeldingsgebyr retur, og i bedes sende en betalingsanmodning på indbetalt gebyr via mobilepay nr. 35 094, og i bedes skrive OK+sejlnr. i kommentarfeltet til Mobile Pay.
Hvis der er spørgsmål kan Frits Banner (frba@terma.com) eller undertegnede (mp@mpadvokater.dk) kontaktes.
Vi beklager meget aflysningen, men vi ser allerede nu frem til at smukke Ebeltoft Vig snarest kan lægge rammer til et OK Jolle stævne.
Med venlig hilsen
Mads Petersen
Stævneleder
19. september 2020 - 12:01   

Navn:   Lauge 10
Med tanke på at vi må udelukke sejlere til stævner, bør klubben suspendere ranglisten i 2020. Pop-up stævner kan naturligvis afholdes efter først til mølle princippet, men bør ikke medregnes i en rangliste.
OK har også suspenderet World Ranking i år
18. september 2020 - 20:59   

Navn: Fritz DEN-1454
Ang. Tilmelding til Ebeltoft stævnet.
Vi har som arrangører beslutte at vi ikke modtager tilmeldinger efter sidste tilmeldingsfrist. Årsagen er, at vi har brug for at kende deltagerantallet, så vi kan forberede et COVID-19 sikkert stævne.
Til deltagerne i stævnet:
Medbring venligst mundbind. Følg med her på siden hvis der kommer ændringer i ugen op til stævnet.
I bedes medbringe kvittering for betalt startgebyr.
Vi glæder os til at se jer.
17. september 2020 - 21:05   

Navn:   Højer DEN 20
Svendborg har med kort varsel arrangeret et 1-dags stævne lørdag den 17 oktober. Da vi i forvejen ikke har mange rangliste stævner og da Svendborg ligger midt i landet har vi besluttet at lade det tælle med på ranglisten som snart bliver opdateret.

PT er der ingen begrænsninger i deltagerantal, men hold jer opdateret.
16. september 2020 - 13:46   

  Se flere  
369 Hit's Det sidste døgn