Aktuel info fra bestyrelsen


Julehilsen.

Kære medsejlere.

Her mens julefreden sænker sig over landet, og vandet.
vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske dig og dine kære en rigtig glædelig jul.
en jul hvor der hverken skal mangle neopren, dacron, eller tovværk under træet.

Bestyrelsen og en række dedikerede sejlklubber, afleverede julegaven tidligt i år, og sikke en pakke, med stævner og kapsejladser i alle tænkelige formater, fra endags kapsejlads, til tre dages DM brag i Rantzausminde, og sørme osse et NM, på vandet midt i byen i Hellerup. og en masse andre fede muligheder for at sejle en tur med vennerne. - check kalenderen, og bestil blomster med et samme.

Der er osse i år, mange muligheder for at lufte passet, og sejle i hele Europa. den samlede kalender ser du hvis du klikker på "stævnekalenderen". god fornøjelse.

jeg vil da også gerne benytte chancen til at takke alle Jesperne, i bestyrelsen for et godt samarbejde, en rigtig god begyndelse.

Med ønske om en
Rigtig Glædelig jul
et velsignet nytår
og plads ved mærket.

Frank Holm

Frank Holm 24. december 2022Roller i den nye Bestyrelse

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen haft første møde, hvor vi har konstitueret os.
Frank Holm blev jo valgt direkte som formand på generalforsamlingen. Den øvrige rollefordeling blev:
• Jesper Strandberg som kasserer
• Jesper Andersen som best. Medlem
• Jesper Sommer som sekretær
Uden at gå i for mange detaljer, er det bestyrelsens mål primært arbejde for at bevare dynamikken i den Danske OK-jolle klub. Det vi talte om på mødet var, at det bla. skal ske gennem
1. Et passende antal årlige stævner – ud fra tanken, hellere lidt færre stævner med mange deltagere end omvendt.
2. Kommunikation til medlemmerne og den øvrige sejlerverden.
3. Større synlighed omkring klubjollerne
Vi er også i fuld gang med at planlægge næste sæsons stævner.
OK-Jolle klubben – Jesper Sommer

Jesper Sommer 17. september 2022Referat årsmøde 2022

Ok-jolle Årsmøde 2022 lørdag d. 20 august 2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab og budget
4. Fremlæggelse af kommende års budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag til:
- Vedtægter og klasseregler
- Andet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af formand
- Valg af 1. suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt


-------------------------------------------
* der kaldes til ro.
Velkommen til generalforsamling.
1.
Kimmer som dirigent. *Stor klapsalve* Formalia forklares og godkendes. Generalforsamling/årsmøde erklæres lovligt indkaldt.
Sofie Boel agerer referent. *Større klapsalve*

2.
Jesper Højer beretter:

Formandens beretning

Det forgangne år kan bedst sammenfattes som en post-corona sæson.

Det har været fedt at komme tilbage til kammeratskabet på land og konkurrencerne på vand, men som i mange andre foreninger har Covid-19 givet anledning til at vi har revideret vores individuelle prioriteter. For vores stævner har det betydet færre deltagere og at det er blevet sværere at skaffe frivillige.

Ved planlægningen af stævnerne i 2022 var det en udfordring at vi skulle tage hensyn til VM og NM i Sverige, Warnemünde og Kielerugen i Tyskland samt EM i Frankrig.

Vi har fået gennemført følgende stævner siden DM i Kerteminde sidste år:
Sept. -21 : Harboe Cup; Skælskør 17 deltagere
Maj -22 : Icebreaker; Skælskør 17 deltagere
Maj -22 : Rangliste; Svendborg 35 deltagere
Juni - 22 : Rangliste; Helsingør – aflyst pga. mangel på frivillige
Juni - 22 : Lokal 1-dags stævne i Præstø

Mht. det aflyste stævne i Helsingør kunne vi ikke finde en arrangør som kunne overtage opgaven i den pågældende weekend med kort varsel.

Lokalstævnet i Præstø faldt sammen med NM i Sverige med vores billigelse, da Præstø for det første ikke kunne på andre tidspunkter, og for det andet gerne ville lave et low-grade stævne primært for lokale sejlere som endnu ikke havde mod/lyst på at deltage i vores ranglister.

På lokalplan bliver der arrangeret rigtig mange sejladser hver uge og det er dejligt at se nogle at de nye ansigter her ved DM, hvor vi håber at i føler jer velkommen og at i vil sprede rygtet om vores kammeratskab til andre potentielle OK-sejlere.

Vores 4 klubjoller bliver fortsat benytte flittigt og er ofte en medvirkende årsag til at mange nye vælger en OK-jolle. Strandberg har gennem årene passet og plejet jollerne samt taget sig at allokeringen til de forskellige joller så en stor tak for det arbejde.

Svendborg har som eneste klub i den forgangne sæson arrangeret en række træningspas med en ekstern træner understøttet at et tilskud fra Dansk Sejlunion. Glem ikke at der er en tilskudsmulighed hvis i selv tager initiativet.

Som annonceret forlader jeg nu efter to år bestyrelsen i tiltro til at nye folk kan drive vores klasse endnu videre. Tak for tilliden og de mange værdifulde input. Det har været gode og konstruktive dialoger, men glem ikke at flaskehalsen for vores aktiviteter er praktisk arbejde og IKKE gode råd!

/Jesper Højer

*Stor klapsalve*
Ingen kommentarer til beretningen.

3.
Kasserer Anders ønsker at trække sig tilbage, og har desuden solgt sin jolle, og beretter derfor ikke Årsbudgettet, hvorfor Formand Jesper Højer videregiver ordet til revisor (navn?).
Revisor Stefan Myrälf - værdien af klubjollerne er højere end den anslåede værdi, efter vejledning af bådebygger Jesper Strandberg. dette bør rettes op på.
Desuden, medlemmer der ikke betaler deres kontingent bør ikke anses som medlemmer. Medlemmer med personligt sejlnummer som ikke har betalt bør fratages disse sejlnumre og sejlnumrene skal meldes fri.
Tredje bemærkning, det har ikke været muligt at få kontoudtog fr kasserer Anders, ikke af uvilje men praktikaliteter.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.
*klapsalve*

Formand Jesper Højer beretter:

Kommentarer:
Troland (?) er der planer for hvordan vi bruger formuen?
- Jesper Højer svarer nej - vi er ikke en bank, eller lign. det pointeres at bogholderollen outsources, hvorfor kassser-rollen er væsentligt formindskes og nemmere at tilgå. Den outsourcing spenderer klubben et mindre beløb på.

der er omkostninger til at vedligeholde klubjoller det kommende år. har der været det det forudgående år?
Strandberg svarer: nej, ikke synderligt. ca 7000 kroner. Strandberg forestiller sig at det bliver mere.

Kofoed: opsparing i håb om at få et VM til Danmark. Koster mange penge og kræver derfor opsparing.
Højer svarer: OKDIA siger at VM-serien er sat på hold pga Corona. der tages ikke nye kandidater ind før Marstrand. Danmark har tilbudt at arrangerer 2025, men buddet er allerede gået til Garda. 2026 er i spil, men er for lang tid at planlægge forud til.
Ikke enighed i denne beslutning. tilkendegivelse om at `"låse" VM i DK til 2026.
Kimmer svarer: stor opbakning, kræver stort engagement. ikke gode råd, men arbejde.
*klapsalve*
Søren Ulslev: kan man donerer sejl til klubjoller?
*Stor klapsalve*
Kimmer svarer: god ide. opfordrer til brug af gamle sejl. tak for forslag og tilsagn

Kontingent:
Kimmer konkluderer at budget og kontingent er godkendt af forsamlingen
*Klapsalve*

6.
Ingen forslag fra forsamlingen på forhånd.

7.
afgående formand ønsker ikke gennemopstilling. stort tak *MEGA klapsalve*
To medlemmer af bestyrelsen er ikke til stede.
Anders Gerhart har travlt i sin sejlkub derhjemme og må satse på en hest. tak til ham *stor klapsalve*
Anders Andersen har været kasserer i 5 år og afgår. mange tak *stor klapsalve?
Klubben har nu Frank Holm. Hans engagement og arbejde bør hyldes *stor klapsalve*
Frank Holm meddeler at han opstiller som kandidat til formand for Ok-jolle klubben. *stor klapsalve*. Frank Holm vælges som formand for klubben.
der skal være min tre medlemmer i bestyrelsen, men ikke et loft
Jesper Andersen stiller op. *klapsalve* er hermed valgt
Jesper Sommer stiller op *klapsalve* er hermed valgt
Jesper Strandberg stiller op *klapsalve* er hermed valgt
Tak til alle fire for at hjælpe os med at bringe ok-klassen videre.
bestyrelsen skal nu holde et konstituerende møde. roller er: sekretær ift OKdia og international komité. Kasserer
Lauge stiller op til genvalg som suppleant. *stor klapsalve* Lauge er hermed valgt på bekostning af ikke at skulle ændre navn til Jesper.

8.
Stefan nævnes *stor klapsalve*. Stefan Myrälf genopstiller til revisor og er hermed valgt.

9.
Lauge: foreslår at vi skal have folk der er tovholdere på stævner hhv. sjælland, fyn og jylland, såkledes at det ikke tilfalder bestyrelsen at kæmpe for stævner hver gang.
Frank svarer: godt forslag. giver god mening når vi er et stykke efter konstituering. gør brug af de ressourcer der er.
Kimmer svarer: godt forslag, der er mange stævner omdrjningspunktet for vores virke er kapsejlads og medlems-involvering. vi vil gerne give et produkt i form af stævner som flest mulige vil være med til. vi skal finde en model for en kalender hvor det hele går op i en højere enhed.

Troels Trabjeg: for 2 år siden i Nyborg blev der stemt om nogle klasseregler. hvad sker der med dem?
Frank Svarer: de var af teknisk karakter og kræver en ny generalforsamling, hvilket udgør et tidsmæssigt problem.
teknikalitet: misforstået spørgsmål. Strandberg opklarer: klasseregel forslaget faldt med et brag. når hele verden har vendt tommelfingeren nedad, har vi i dk ikke et stærk argument for at tillade sejlads med det.

Bo P.: i relation til tiden før Corona osv synes jeg det er på tide at drøfte om vi skal have mange stævner hvor der kommer få, eller skal vi have ca 5 stævner på et år og så kommer vi alle til dem og kæler for dem. en pegefinger til Præstø stævne ift NM

Frank Holm svarer: skyggen efter corona slæber på os. alle folk har rigeligt at rende til, hvorfor alle foreninger mangler deltagere og frivillige pga f.eks konfirmationer. vi er på vej ind i en rummer på det problem. vi behøver ikke genopfinde os selv, der er brug for at vi kæler for os selv. husk hvorfor vi er sammen, det sociale er væsentligt. mind hinanden om det. hvis man er helt ny er et stort stævnee en mundfuld, hvorfor mindre stævner er nemmere at gå til. der skal derfor være plads til begge dele.

Bo P. svarer: I OK-klassen er DNA'et er for alle og alle bliver behandlet pænt og lige og hjulpet på vej. At mindre stævner er for de nye og nervøse bør vi ændre på - køber ikke at der skal være differentiering

Strandberg svarer: PRÆSTØ var uheldig dobbeltbooking. Skælskør har et stævne hvor der bliver kælet super meget for det hele, men ligger altså samtidig med EM. vi skal forholde os til at der igen er sket en dobbeltbooking.

Bo P svarer: den ene er en uheldig booking, den anden er med åbne øjne. Præstø var ikke tilfældig. ville være smart oK-KLUBBEN er den pengekasse hvor der bliver prioritetet at kæle for. ville ikke være smart at skelne mellem de dygtige og begyndere.

Mand svarer: bestyrelsen bør overveje det andet alternativ til Bo P.'a forslag. der er nok flere nybegyndere der ikke synes det er sjovt at starte med et stor stævne ud af fem højt profilerede stævner.

Kofoed svarer: kunne være vi skulle bruge mere energi til at lave nybegynder-klinik til nyere klubber. gøre det mere systematisk.

Peter T olsen svarer: ny i klassen. kommenterer: den velkommenhed der er blevet m,ødt os nye er fantastisk. alle hjælper med at komme med gode råd. om det er stort eller småt stævne er ligegyldigt.
*klapsalve*

ternet mand: ny i klassen. første stævne var Præstø. en-dags stævner er rigtigt fedt til at prøve af.

Bo P. svarer: jeg synes det havde været fint hvis en-dags stævnet havde været en anden wweekend end NM. problemet er at det bevidst bliver lagt samme weekend for at eliminere de dygtige/aktive sejlere.

Højer svarer: præstø bad om der ikke kom højt-profilerede sejlere for at lade det være et prøve-stævne hvor alt ikke var til UG og slange. Højer godkendte dette.

der nåes ikke til enighed.

Bo P. svarer: hvis en situation som Præstø opspår igen, vil bestyrelsen da tage den samme beslutning?

Højer svarer hverken be- eller afkræftende.

en mand: et stævne i Skælskør blev afholdt med flere kiks. det var ufarligt, fordi alle indstillede deres forventninger. vi kan godt finde balance i det og det kan Præstø også. de to kan sameksistere.
Søren Ulslev: alle her synes det er sjovt at sejle kapsejlads og kan selv geare hvor meget de vil lære. måske er det ikke præstøs set-up der dikterer proffesionalismen, men klubbens engagement. bakker Bo. ps forslag op.

Peter med seler: kunne det være en del at bruge klubbens penge på at lave træningsstævner som er opdelt efter dygtighed.

Kofoed svarer: bestyrelsen spørger hvornår klubber kan holde stævner og kan derfor ikke dikterer stævnedatoer hver gang. det er ikke nemt at vælge datoer og lave kalender. det er svært at få det til at gå op i en højere enhed.

Kimmer opsummerer: OK klubben er en underforenming af dansk sejlunion, som har en målsætning om at have mange dage på vandet.

---
Stefan: Kunne det være sjovt at have to DM. et som dette og et som holdsejlads. hver fleet eller region tilmelder et hold bestående af tre både plus reserve og forpligtiger sig til at deltage til en hel sæson og til at invitere de andre hold til del-stævne. En liga, hvor alle hold har mødt hinanden en ude og en hjemme og hvis et hold ikke opretholder forpligtelsen til at invitere et hold har holdet tabt.
en mulighed for at få alle med og større fællesskab.
Der er talt med Witgens(?) som vil være dommer og foreslå format.
tror vi på sådan et arrangement?

Troland svarer: fremragende ide, men andet format idet at det er stævne for få. vil i høj grad være de deltagende sejlere aom vil stå for arrangementet?
Stefan: det skal lægges så meget som muligt ud til deltagerne selv, men der er allerede bekendtgørelser om hjælp

Bo reker: der er ca 18 steder der sejler ok-jollen. de 18 steder skal lave en intern udtagelse.

Selden-manden: kan hver klub stille med flere hold.

Stefan mener ja.

Niels: det med flest muligt på vandet. der er mange fleets og mange på vandet hver uge, så skal vi være bedre til at invitere hinanden på vandet hver uge til aftenstævner.

Kimmer: skal der arbejdes videre med dette?

Frank Holm: vi er under tidspres pga aftensmad. spændende ide stefan. men det skal tænkes ind hvor mange hænder det vil kræve. kræver mange frivillige, men spændende tanke.

malte spørger til VM: nogle ideer om hvorvidt vi kan få joller derud.
Højer svarer: OKDIA har som tema at man kan leje joller til VM. der er et koncept på vej fra OKDIA. i Brisbane er der allerede committed 10-15 joller som er spritnye og kan lejes.
Malte snakker om noget med Garda, Højer mener ikke at det er sandt.

Højer: er der enioghed om at klubben søger om at få et VM til DK ASAP.
*Stor Klapsalve*
Frank Holm hører klapsalven.

Kimmer takker alle deltagere for aktivt at være her og giver ordet videre til den nye formnd.

Frank Holm siger: Tak for valget, tak for udfordringen
*klapsalve*
et trefoldigt leve for OK-klubbenFrank Holm 12. september 2022Solrød aflyst

Vi har desværre fået følgende info fra Gunter i Solrød:

Alt er en byggeplads, fundament til et nyt klubhus bliver støbt, vores grej ligger op i landet i en garage, ned på stranden har vi en kystsikringsprojekt.

Jeg har lige modtaget information at kystsikringsprojektet holder sommerpause (dermed ikke bliver færdig som lovet) og kommer tilbage efter skoleferie med alle maskiner mfl.

Derfor er jeg desværre nødt til at aflyse vores klubmesterskab for i år. Pga. den byggeprojekt omkring klubhuset har vi været i forvejen i kontakt med Køge om vi ikke kunne flytte derhen, men da er ingen ressourcer til at stable stævnet på bene.

Beklager, det er en meget frustrerende situation herned i øjeblik og også årsagen at jeg dukker så lidt op til andre stævner... men jeg kommer til DM!!

Jesper Højer 4. juli 2022Poul Kirketerp

Kære alle

Poul Kirketerp blev i går begravet og efter familiens ønske blev blomster fra OK-klassen erstattet af et beløb til Århus Sailing's fond.

Kun nogle enkelte nuværende OK-sejlere har sejlet mod Poul Kirketerp, men for mig var han en af dem jeg som ung læste om i bådbladene med stor beundring og som fik mig sporet ind på OK-klassen nogle år senere.

At komme med i "OK-VM klubben" er det indtryk der kommer afføder den største respekt ude i verdenen, men det lokale engagement i Århus gennem et helt sejlerliv er det som sætter sig de dybeste indtryk.

Æret være hans minde

Jesper Højer

Højer 12. februar 2022Kalender 2022

Hej alle medsejlere.

Så gik puslespillet op, og vi kan med en hvis stolthed frigive 2022 kalenderen for nationale stævner i Danmark.

Som den kvikke sejler ser er der gengangere, og nyheder.
Og mit gode råd omkring september er, køb et blomsterabonnement til din bedre halvdel, og sørg for at være lidt foran med de huslige pligter ;-)

Derudover synes vi i bestyrelsen at, det er lykkedes at skabe en kalender med masser af muligheder for at komme ud og nyde det gode kammeratskab, de tætte dyster, og endda ca en gang i måneden hen over sæsonen.

Vi starter med at knuse isen, på Skælskør fjord 30 april

21/22 maj Fortsætter vi til byen, hvor Hellerup er vært,

Vi har et enkelt sammenfald med NM, i forhold til Præstø stævnet 11/12 juni,men vi tror på, at den danske flåde har en størrelse, der både giver et fedt stævne i Præstø, og en pokal fra NM,

Så er der traditionen tro Dm Tune-up i Solrød d 14 agust.

Hvorefter Korsør debuterer som DM afholdende Klub, 19/21 august, her har klubben spændt det store lokomotiv Foran stævnet, og lagt i ovnen til et ægte brag på Storebælt.

3-4 september skal vi ha brunsviger, og sejle om kap i Svendborg.

Herefter går turen til Ebeltoft, hvor der er weekend stævne 17/18 september.

Og allerede ugen efter d 24/25 september er der Harboe Cup i Skælskør.
Omkring Harboe cup, er vi blevet inviteret som i gamle dage og kommer til at dele bane med Finn jollerne,

8 oktober lukker vi sæsonen på Furesøen.

Det kan da blive en meget god sæson, tror du ikk?

På vegne af bestyrelsen

Frank Holm

Frank Holm 21. december 2021Forrige 1 2 3 4 5 Næste