Regnskab 2023

Dansk OK-jolle klub


Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023

Aktuelt regnskab
Budget for året 
Afvigelse
Seneste regnskab
Budget for året 
Note
 2022/2023
2022/2023
regnskab/budget
2021/2022
2023/2024Indtægter


Indbetalt kontingent incl. PS 1
80.200
77.400
2.800
77.400
91.000Salg af building fee (8 stk.) 2 6.000
6.000
0
8.250
6.000DS tilskud
0
20.000
-20.000
30.000
0Fortjeneste ved salg af klubjolle

0
0
0
0
0Renteindtægter

-2.394
0
-2.394
0
0Indtægter i alt

83.806
103.400
-19.594
115.650
97.000

Udgifter


Medlemskab af OKDIA 10 19.517
18.500
-1.017
18.622
19.500


Regulering Building fee (varelager køb/salg) 2
1.472
0
-1.472
0
0


Afskrivninger på klubjoller 3
10.000
10.000
0
10.000
0


Drift af klubjoller 3 2.839
7.000
4.161
0
25.000


Training clinics/medlemsarrangementer

0
20.000
20.000
7.500
10.000Stævneudgifter 4 6.000
7.000
1.000
0
25.000Bådmesse 5
13.605
12.500
-1.105
0
0Webshop - Sport&Profil

0
0
0
5.831
0Web adm. 6 3.357
3.200
-157
3.196
3.500Diverse bestyrelsesudgifter 7
2.441
4.000
1.559
0
5.000Porto, gebyr, NETS abonnement, forsikring 8
6.926
7.000
74
6.867
7.000Honorar bogholder 9
6.000
0
-6.000
0
6.000Udgifter i alt

72.156
89.200
17.044
52.016
101.000Årets resultat i alt

11.650
14.200
-36.638
63.634
-4.000Aktiver

Driftskonto - Spar Nord
298.472
283.663
Opsparing - store stævner i DK

0
0
Klubjoller 3
90.000100.000
Tilgodehavende fra salg af Building fees

03.750
Building fee (21 stk.) 2
15.7505.159Aktiver i alt

404.222
392.572

Passiver

Egenkapital primo

392.572
327.052

Regulering "fortjeneste" salg af Bulding Fee

0
1.886

Årets over/underskud

11.650
63.634

Egenkapital ultimo

404.222
392.572

Passiver i alt

404.222392.572
Kasserer: Jesper Strandberg

Revisor: Stefan MyralfNoter 2023


NOTE 1 - indbetalinger


2022/2023 indbetalinger

Netto indbetalingskort/bankoverførsler


6.350


Betalingsservice


73.850


Totalt beløb indtægtsført


80.200


Afgift for personlig sejl nr. udgør heraf


17.150
51 personer heraf 2 i restance
NOTE 2 - Varelager (building fees)


Kostpris Salgspris

Beholdning  30/6-2022 9 stk.
5.159,00 Salgspris 573,22 Lager 5159 6750 1591

Tilkøb building fees 20 stk
12.062,59 Kostpris 603,13 Tilgang 12062,59 15000 2937,41

Salg af building fees 8 stk. -6.000,00 Salgspris
Afgang 0 -6000 -6000

Beholdning 30/6-2023 21
0,00 Kostpris
Værdiansættelse (kostpris 21 x 750) 15.750 11.221,59
Ultimo 15750 -1471,594.528,41 Samlet korrektion

NOTE 3 - klubjoller
Klubjoller (opgjort værdi pr. 30.06.2023)

DEN 1377 "Krause": 15.000

DEN 1498 "IDOL": 20.000


         DEN 1441 "Krause": 15.000


         DEN 1521 "Vejle Yacht": 40.000 90.000

Tilkøb af ny klubjolle 0

Salg af klubjolle 0

Afskrivninger på klubjoller 0 OBS: der afskrives 10.000 kr. pga. fejl i sidste regnskab (hvor klubjoller er optaget til værdi 100.000)

Overført til balancen 90.000

NOTE 3 - Vedligehold klubjolle

Klubjolle 1521 stb 2.839


2.839

NOTE 4 - Stævnetilskud m.v.

Harboe cup 6.000


6.000

NOTE 5 - Bådmesse

udstilling 7.466BS tilmeldingsgebyr 4.969
rollup Olof udstilin 1.170

13.605

NOTE 6 - Web administration

Mogens 202202 3.357


3.357

NOTE 7 -Bestyrelsesmøder

Mad b.m. 8/9 906
Øl/vand b.m. 28/11 200
Mad b.m. 28/11 744
Mad b.m. 9/2 591


2.441

NOTE 8 - Diverse udgifter


Porto 0

Betalingsservice 4.843

TopDanmark U- 974

Spar Nord Gebyr 1.109

Spar Nord Renter 0


6.926

NOTE 9 -Honorar bogholder

Kludedukkens Klædeskab (Tove Zehngraff) 6.000


6.000

NOTE 10 -Medlemskab OKDIA

OKDIA 210 stk 19.51719.517