Aktuel info fra bestyrelsen


Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i

Herslev Sejlklub den 24. oktober kl 18.00

Agenda: Forslag til ændringer i klassereglerne

1) Valg af ordstyrer

2) Ændring af begrænsning på rorvinkel. Forsamlingen beder bestyrelsen fremsætte forslag på næste AGM, om ændring af klassereglerne vedrørende begrænsningen på rorvinklen. (formulering justeret i flg aftale med forslagsstiller Stefan Myralf)

Begrænsningen på 15 graders ror skal ændres til at være helt frit, så længe facon/mål af rorbladet overholdes.

Indtil Danmarks forslag har været til afstemning ved et OKDIA AGM tillades det at sejle med 0 grader ror ved stævner i Danmark, for at teste og indhente erfaringer.

MOTIVATION: Det vurderes ikke, at der opnås en fartmæssig forskel, men ganske enkelt: jollen bliver MEGET mere balanceret på roret og rigtig meget lækker/følsom at styre. Hvorfor ikke tillade den fornøjelse?

3) Det skal fra dansk side foreslås at fjerne D.2.4 (b) i klassereglerne der beskriver, at bådens sejlnummer skal hugges, brændes, eller gravers i skroget.
Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM.

MOTIVATION: Forældede både identificeres i dag på WS nummer på skottet. Et sejlnummer i båden giver heller ikke mening, når både skifter nationalitet.

4) Både bygget uden cockpitinliners, som beskrevet i D.4.2 (f) må frit placere de første 2 kg korrektions vægt.

Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM

MOTIVATION: Cockpit inliners blev vedtaget som tilgivelse for en klasseregels stridig løsning der placerer mere vægt midt i båden. Traditionelt bygget både og træbåde skal kunne bygges med samme vægtfordel.

5) Eventuelt

Højer 9. september 2020Forrige 1 2 3 4 5 Næste