Aktuel info fra bestyrelsen


Årsmøde 2021 Kerteminde

Nedenstående er bestyrelsens indstilling til årsmødet:

3. Årsregnskab og budget.
Se vedhæftede

4. Fremlæggelse af kommende års budget.
Se vedhæftede

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent samt et incitament til at betale via betalingsservice for at lette kassererens arbejde med opkrævninger

6. Indkomme forslag til:
- Vedtægter og klasseregler.
Som besluttet på sidste årsmøde har bestyrelsen opdateret vedtægterne og forslår vedhæftede til afstemning. Se også specifikationen af de væsentligste ændringer.
Dansk OK-jolle klub's vedtægter
Ændringer til vedtægterne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af formand.
Jesper Højer genopstiller

Henrik Kimmer udtræder som planlagt og bestyrelsen foreslår valg af Anders Gerhardt fra Svendborg

- Valg af 1. suppleant.
Jens Lauge genopstiller

8. Valg af en revisor.
Stefan Myralf genopstiller

Højer 19. august 2021Indkaldelse til årsmøde

Der indkaldes hermed til Årsmøde i forbindelse med DM i Kerteminde, lørdag den 28 august kl 17.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab og budget.
4. Fremlæggelse af kommende års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomme forslag til:
- Vedtægter og klasseregler.
- Andet
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af formand.
- Valg af 1. suppleant.
8. Valg af en revisor.
9. Eventuelt.

Forslag til ændring af vedtægter og klasseregler kan fremsættes af alle medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. dage før afholdelsen af årsmødet.

Vel mødt
Højer/ DEN 20

Jesper Højer 28. juli 2021Sidste nyt vedrørende stævnet på Gardasøen

Dear all

We now have 27 entries for the regatta on Garda despite having nearly 40 expressions of interest.

The club has informed me that unless they get 30+ entries then they reserve the right to reduce the event to three days as it becomes uneconomic.

The regatta WILL go ahead, but four days is only guaranteed once we are over 30 entries.

If you plan to go pease enter now so the club can make the necessary arrangements.

Link til stævnesiden

Thanks
Robert

Mogens 21. juni 2021Updatering omkring Garda

Kære alle

OKDIA's aflysning af VM har affødt en del diskussion omkring proceduren op til aflysningen og især hvem der stemte for hvad.

OKDIA's president Mark Jackson har udsendt et notat til alle national sekretærer som der her bringes et uddrag af:

"Dear all

OKDIA has received several requests to publish the recent voting results for cancelling the World Championship.

However a decision was taken not to publish the voting responses at this time, as we believe this would not serve any useful purpose. Secretaries were asked to indicate a clear yes or no in order to guide the Committee’s decision-making process. The Committee then considered the feedback, including where it was conditional, and made a decision.

To avoid prolonged discussion between members and to reduce the potential for influencing other nations, the voting process was carried out individually through National Secretaries, rather than to the membership as a group.

Members should trust that the Committee handled the voting and decision process accurately and with integrity. We do not want to start a blame game, or see some national associations pressured to change their mind or explain their reasoning."

Efterfølgende har OKDIA meddelt at stævnet på Garda gennemføres i den oprindelige planlagte periode - men altså ikke som et VM. Nærmere info følger.

MEN... Udenrigsministeriets nuværende rejsevejledning fraråder pt alle rejser til regionen (Orange zone) hvilket selvfølgelig kan blive ændret mange gange, men det udfordre planlægningen en del.

Jeg foreslå at vi tager en snak om dette og om andre initiativer når vi mødes i Svendborg.

DBH
Højer/DEN 20

Højer 2. juni 2021Aflysning af VM

Kære alle

Vi har I bestyrelsen noteres os at VM er blevet aflyst af OKDIA med den begrundelse at knapt halvdelen af landene i OKDIA mente at der ville være problemer for deltagere og officials at rejse til/fra Garda og at VM derfor burde aflyses.

Vi har i OK-DEN selvfølgelig deltaget i undersøgelsen som bar præg af gætterier på hvordan vi mente COVID-19 situationen og rejserestriktionerne ville udvikle sig, hvilket vi selvsagt ikke er vores ekspertise.

Australierne og New Zealænderne konstaterede allerede i januar at de ikke havde mulighed for at sende deres joller afsted, og derfor kunne det under ingen omstændigheder blive et officielt VM. Men flere har rejst spørgsmål ved om ikke stævnet bare kunne gennemføres som et alm. stævne – evt. som et EM, men det ser ud som om at der ikke er den nødvendige opbakning til det blandt sejlerne.

Jeg har erfaret at flere ønsker at der bliver taget nogle organisatoriske konsekvenser af beslutningsprocessen, så jeg vil opfordre jer til at debattere det på vores Facebookside https://www.facebook.com/Dansk-OK-jolle-klub-176849192346356 som er bedre egnet end vores hjemmeside.

Der vil selvfølgelig også være mulighed for at diskutere emnet når vi ses i Svendborg om få dage.

DBH
Højer/DEN 20

Højer 31. maj 2021Meteorologi/sikkerheds-aften

Kære OK-venner

Efter den skræmmende oplevelse sidste weekend hvor en gruppe OK-sejlere fra Hellerup blev overrasket af et tordenvejr og lynet slog ned i en jolle, vil vi i bestyrelsen benytte lejligheden til at slå et aktivt slag for sikkerheden.

Derfor vil vi organisere en meteorologi/sikkerheds-aften for OK-sejlere i hhv. Jylland, Fyn og Sjælland i løbet af de næste par uger.

Konkret vil Søren Kjær, som er SAS pilot og Finnjolle sejler fra Veddelev holde et indlæg omkring vind og vejr (inkl. tordenvejr), og Emil fra www.zeaeye.com vil introducere deres nyudviklede sikkerhedsprodukt som kunne være relevant for os at overveje individuelt såvel som i fleets.

Da Søren også er forhandler af Sandiline vil han medbringe at vareudvalg som kompensation for hans tid. OK-klubben dækker hans transportudgifter.


Tidspunkter og steder meldes ud snarest.

PBV

Højer/DEN 20

Højer 22. maj 2021Forrige 1 2 3 4 5 Næste