Aktuel info fra bestyrelsen


Ranglisten 2020 suspenderet

2020 sæsonen er blevet vingeskudt kapsejladsmæssigt. Så derfor suspenderer vi den danske rangliste for år 2020 - på samme måde som den internationale rangliste er på standby.

Kimmer 16. oktober 2020Fuldmagt til ekstra ordinært årsmøde

Da vi kan blive ramt af forsamlingsbegrænsninger til vores ekstraordinære årsmøde med kort varsel opfordres i alle til at udfylde og sende vedhæftede fuldmagt til mig.

Bestyrelsen opfordrer at i stemmer ja til alle 3 forslag.

De bedste hilsener
Højer
download fuldmagten her

Jesper Højer 4. oktober 2020Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i

Herslev Sejlklub den 24. oktober kl 18.00

Agenda: Forslag til ændringer i klassereglerne

1) Valg af ordstyrer

2) Ændring af begrænsning på rorvinkel. Forsamlingen beder bestyrelsen fremsætte forslag på næste AGM, om ændring af klassereglerne vedrørende begrænsningen på rorvinklen. (formulering justeret i flg aftale med forslagsstiller Stefan Myralf)

Begrænsningen på 15 graders ror skal ændres til at være helt frit, så længe facon/mål af rorbladet overholdes.

Indtil Danmarks forslag har været til afstemning ved et OKDIA AGM tillades det at sejle med 0 grader ror ved stævner i Danmark, for at teste og indhente erfaringer.

MOTIVATION: Det vurderes ikke, at der opnås en fartmæssig forskel, men ganske enkelt: jollen bliver MEGET mere balanceret på roret og rigtig meget lækker/følsom at styre. Hvorfor ikke tillade den fornøjelse?

3) Det skal fra dansk side foreslås at fjerne D.2.4 (b) i klassereglerne der beskriver, at bådens sejlnummer skal hugges, brændes, eller gravers i skroget.
Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM.

MOTIVATION: Forældede både identificeres i dag på WS nummer på skottet. Et sejlnummer i båden giver heller ikke mening, når både skifter nationalitet.

4) Både bygget uden cockpitinliners, som beskrevet i D.4.2 (f) må frit placere de første 2 kg korrektions vægt.

Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM

MOTIVATION: Cockpit inliners blev vedtaget som tilgivelse for en klasseregels stridig løsning der placerer mere vægt midt i båden. Traditionelt bygget både og træbåde skal kunne bygges med samme vægtfordel.

5) Eventuelt

Højer 9. september 2020Forrige 1 2 3 Næste