Aktuel info fra bestyrelsen


Godt nytår 2020/21

Kære OK-venner


Hvorfor se tilbage når det jo ikke er den vej vi skal?

At 2020 var en lang skralder uden vind og modstrøm behøver jeg ikke at minde om. Men elendigheden giver lejlighed til at se nogle knusninger på vandet som vi mentalt kan bruge som trædesten i 2021.

Blandt alle bådklasser i Danmark lykkedes det at få afviklet det største DM i 2020 med stor succes såvel sportslig som socialt, takket være Nyborg Sejlforening. Desværre kunne ikke alle sejle med pga. deltagerbegrænsningen, men det skabte på den anden side en stemning af eksklusivitet som gjorde det mere værdsat for os som var der.

Sammenlignet med andre sportsgrene har sejlsport generelt haft færre begrænsninger i 2020. For OK-klassen specifikt har det været godt at se de mange lokale initiativer og aktiviteter som har givet os mulighed for at få lukket noget af den damp ud som tidligere skete til weekendstævner. Det er en god reminder om at det lokale sociale element er en vigtigt base for de fleste af os, uanset niveau og ambitioner.

Som indikation af det høje lokale aktivitetsniveau i 2020 er der pt. en stor efterspørgsel efter gode brugte joller og en anselig leveringstid for nye joller.

Med den begrænsede mulighed for klubberne til at mødes er de sociale medier vigtige. Personligt kan jeg have svært ved at motivere mig til at tage ud i dårligt vejr, men de hyppige opdateringer på FB fra dem som tager på vandet er en super inspiration, så tak til jer for det. Og til jer i klubber hvor det måske kniber lidt med opbakningen, kan jeg kun anbefale af i bruger FB (eller lign) til at skærpe opmærksomheden og interessen.

I bestyrelsen arbejder vi pt på 2021 kalenderen. Som udgangspunkt er den godt fyldt op, men vi må forberede os på at første halvår kan byde på restriktioner der medfører at vi må ændre planer med kort varsel. Det prøver vi at tilgodese når vi vender tilbage inden længe med kalenderen.

Godt nytår til jer alle. Jeg glæder mig til at ses face-to-face engang i 2021.

Bedste hilsener

DEN 20

Højer 1. januar 2021Ranglisten 2020 suspenderet

2020 sæsonen er blevet vingeskudt kapsejladsmæssigt. Så derfor suspenderer vi den danske rangliste for år 2020 - på samme måde som den internationale rangliste er på standby.

Kimmer 16. oktober 2020Fuldmagt til ekstra ordinært årsmøde

Da vi kan blive ramt af forsamlingsbegrænsninger til vores ekstraordinære årsmøde med kort varsel opfordres i alle til at udfylde og sende vedhæftede fuldmagt til mig.

Bestyrelsen opfordrer at i stemmer ja til alle 3 forslag.

De bedste hilsener
Højer
download fuldmagten her

Jesper Højer 4. oktober 2020Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i

Herslev Sejlklub den 24. oktober kl 18.00

Agenda: Forslag til ændringer i klassereglerne

1) Valg af ordstyrer

2) Ændring af begrænsning på rorvinkel. Forsamlingen beder bestyrelsen fremsætte forslag på næste AGM, om ændring af klassereglerne vedrørende begrænsningen på rorvinklen. (formulering justeret i flg aftale med forslagsstiller Stefan Myralf)

Begrænsningen på 15 graders ror skal ændres til at være helt frit, så længe facon/mål af rorbladet overholdes.

Indtil Danmarks forslag har været til afstemning ved et OKDIA AGM tillades det at sejle med 0 grader ror ved stævner i Danmark, for at teste og indhente erfaringer.

MOTIVATION: Det vurderes ikke, at der opnås en fartmæssig forskel, men ganske enkelt: jollen bliver MEGET mere balanceret på roret og rigtig meget lækker/følsom at styre. Hvorfor ikke tillade den fornøjelse?

3) Det skal fra dansk side foreslås at fjerne D.2.4 (b) i klassereglerne der beskriver, at bådens sejlnummer skal hugges, brændes, eller gravers i skroget.
Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM.

MOTIVATION: Forældede både identificeres i dag på WS nummer på skottet. Et sejlnummer i båden giver heller ikke mening, når både skifter nationalitet.

4) Både bygget uden cockpitinliners, som beskrevet i D.4.2 (f) må frit placere de første 2 kg korrektions vægt.

Bestyrelsen eller et udvalg skal arbejde på et forslag til ændring af klassereglerne. Forslaget sendes til afstemning på førstkommende AGM

MOTIVATION: Cockpit inliners blev vedtaget som tilgivelse for en klasseregels stridig løsning der placerer mere vægt midt i båden. Traditionelt bygget både og træbåde skal kunne bygges med samme vægtfordel.

5) Eventuelt

Højer 9. september 2020Forrige 1 2 3 4 Næste