Stævnekalenderen!


* Ranglistestævner

Aktuel Info fra bestyrelsen


Bestyrelsesmøde Køge D. 27/9-2023

Den ”nye bestyrelse” har hold sit første møde d. 27/9-23.

Deltagere var: Frank Holm, Jan Larsen, Jesper Andersen, Jesper Strandberg & Jesper Sommer (ref.)

Her er et kort referat fra mødet

Der var inden mødet udsendt følgende agenda:
• Kalender for 24
• VM 2026
• Klubjoller
• Evt.

Kalender 24
Bestyrelsen arbejder ud fra et oplæg, hvor det forsøges tilgodeset, at der afholdes stævner som dækker bedst muligt både geografisk og kalendermæssigt.
De næste måneder vil vi bruge på at kontakte de relevante sejlklubber og få afklaret muligheder og datoer. Det er ambitionen, at kalenderen er klar primo december.

VM 2026?
Der arbejdes på, at få VM til Danmark i 2026. Bestyrelsen er i dialog med interesserede klubber om afholdelsen. Dette er jo et krævende arrangement, så det er vigtigt at vi finder en klub der kan løfte opgaven sammen med bestyrelsen. Mere om mulighederne efter næste best møde.

Klubjoller
Der ses på at udskifte/opdatere flåden.
Der er pt klubjoller i: Furesøen, Køge, Kaløvig og Nibe.

Evt.
1. Best. vil arbejde på, at optimere og fremtidssikre kommunilkationen om og til den danske OK-Jolle klub.
a. Tanken er at Kommunikation/dialog primært sker via SOME
b. Information fra OK Best. mm sker primært via: okjolle.dk

Begge dele er noget Best. Vil arbejde på at finpudse

2. Vi drøfte et forslag om, at vi ila. vinteren skulle lave en ”Frostbite cup”. Dette skulle være en række mini-stævne (et pr. vintermåned) i forskelige klubber ila vinteren. (Best. Kommer med oplæg på plan efter næste best møde).

3. Sommerlejer i Herslev – (forslag fra Kimmer). – feks. Uge 27 (4, 5 & 7 juli).
Lejeren vil være dels et socialt arrangement – med work shops. Men vil naturligvis have sigte på at man kan få nogle input til at forbedre sin båd, sejlads mm. – mere info følger

Næste bestyrelsesmøde afholdes i November. Forslag er velkomne.

Vh Jesper Sommer

Referat af årsmøde 2023

REFERAT AF ÅRSMØDE I DANSK OK-JOLLE KLUB 2023
D. 10.8.2023, referent Jesper Strandberg 

Årsmødet åbnes kl. 18 af formand Frank Holm, der byder velkommen til.
Formanden bliver afbrudt i sin velkomst, af Henrik Kofod der harcelere over årsmødes tidspunkt
og bestyrelsens manglende evne til at overholde foreningens vedtægter .

Henrik Kofod forlader herefter årsmødet. Formanden genvinder ordet og går til punkt 1 

1. Valg af dirigent.
Christian Midtgård blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Frank Holm
Kære medsejlere, velkommen til årsmødet ’23 på denne Torsdag, en dag der er valgt fordi vi er en aktiv bestyrelse, der selv er aktive sejlere og derfor vælger at skille det mere formelle i dag, fra det sportslige de næste tre festlige og fornøjelige stævnedage.
Det er nu et år siden at årsmødet gav denne bestyrelse mandat, en bestyrelse der består af noget nyt, noget erfaring, noget storby og noget bondedreng, sådan ca. vores og min vision i dette arbejde er i høj grad fokus på græsrødderne, de lokale fleets og at der er sejlads for alle.
Vi skal jo alle kravle før vi kan gå. Derfor påskønner vi i bestyrelsen lige så vel et DM, som det vi står ved nu, som vi knuseelsker det mere uformelle, når fleets sætter hinanden i stævne til fire timers kapsejlads, rundet af med en pølse og en røverhistorie man måske kender lidt i forvejen, der er jo ofte en eller to for hvem den er ny, -det er fedt, og det er klubliv i sin fineste form. – og hvem ved måske et par af de nye får mod på lidt mere, vandet er stort, der er masser af plads.

Hvordan gik det så siden sidste årsmøde.
Tja.- en række stævner med et godt stabilt og højt deltager antal.
I har været til DM i Korsør, i Hellerup, i Ebeltoft, nogle få til Harboe Cup, på Furesøen, på Skælskør Fjord, i Aarhus, i Horsens, Nyk. Sjælland.
Samtidig har en del her i forsamlingen plantet et solidt aftryk af en dansk sejlerstøvle både til Tysk mesterskab, EM i Bandol (der blev malet rødt og hvidt af Bo P), Tysk mesterskab igen, Kieler Woche, og et mindre stævne i England for nyligt. Og der er helt sikkert flere steder, hvor sejlere med landekode DEN i sejlet, har holdt fanen højt og har repræsenteret vores gren af sejlsporten på fineste vis.
Husk kære venner, at hver gang vi er 50 joller til stævne, så er der minimum 15 frivillige, ofte flere, der gør det muligt. Vi skylder de frivillige det hele, kære venner, husk det, når din hjemklub beder om hjælp. Tak til de frivillige.
Man kan uden at overdrive sige: De Danske OK Jolle sejlere er aktive, de er hurtige og de er en flok vældigt flinke mennesker, tak for det.
Nu står vi til DM igen, årets største stævne i lokale farvande. Med over 90 både til start, det er da svært at bevare pessimismen på sportens vegne. Et nordisk lige om lidt i Hellerup, nogle har sikkert allerede pakket badetøjet til både Garda og Bandol, og så er der stadig et par gode stævner i sensommeren på furesøen og en årsafslutning i Køge. Der er god mulighed for at se vennerne.
Næste års kalender kigger frem i horisonten. Vi tilstræber igen at den kan leveres omkring første søndag i advent, så man kan nå at ønske sig friweekender, i stedet for en sweater, eller en ny pibe.
Og der vil næsten med garanti være kalender sammenfald, med et polsk, svensk eller fransk stævne, for sådan er det muliges kunst også. Arrangerende klub, der leverer rammer og mandskab, har trods alt også en stemme i hvornår og hvordan. – men vi prøver at balancere tingende, - jeg nægter at citere statsministeren, men I ved sikkert hvad jeg mener
På den lidt længere bane, arbejder gode kræfter på et ordentligt drøn i ’26. Der er få ting, der skal falde på plads, og et AGM, der skal vise tommel op, så tildækker vi et lokalt farvand, et sted i Danmark, med OK Joller fra hele verdenen.
Med de ord vil jeg blot takke den øvrige bestyrelse, for godt og konstruktivt samarbejde, og mine medsejlere for timevis af godt samvær, samt god og fair kapsejlads.
OK jolle sejlads er langtfra den værste måde at bruge tid og sedler på.
Årsberetningen godkendes og der udråbes et hurra for okjolleklassen

3. Årsregnskab.
Rettidigt regnskab indsendt og revideret af revisoren.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget
Budgettet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Godkendt at fastholde.
6. Indkomme forslag til:
Bestyrelsen har modtaget forslag om udvidet brug af GPS instrumenter fra Jan Larsen
Jesper Strandberg bemærker, at noget tilsvarende var til afstemning i 2021 uden tilslutning.
I øvrigt arbejder især englænderne på noget tilsvarende.
Jan Larsen frafalder
Jens Lauge har indsendt et ændringsforslag til vedtægterne vedr. personlige sejlnummer
Forslag til ændring i pkt 3.2.1
Afgiften for et personligt sejl nummer er årligt kr. 350,- der indbetales sammen med kontingent.
ændres til
Afgiften for et personligt sejl nummer er årligt kr. 350,- der indbetales sammen med kontingent.
Personligt nr. vil tilhøre, uden ekstra kontingent, det medlem der har betalt for nummeret ubrudt i 10 år.
Ved udmelding eller manglende kontingent betaling, vil nummeret anses som ledigt.
Forslaget blev sendt til afstemning
0 stemmer for
Derfor forkastes forslaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af formand - Frank Holm er genvalgt
Jesper Andersen og Jesper Sommer, modtog genvalg
Valg af 1. suppleant - Jens Lauge gik af efter flere år som suppleant
Tak til Lauge
Jan Larsen blev valgt som ny 1. suppleant
Bestyrelsen fortsætter som følger
Formand Frank Holm
Kassere Jesper Strandberg
Sekretær Jesper Sommer
Best. medl. Jesper Andersen
Suppleant Jan Larsen
8. Valg af en revisor.
Stefan Myralf modtog ikke genvalgt.
Bestyrelsen takker Stefan for hans indsats som revisor
Mogens Johansen blev valgt som ny revisor
9. Eventuelt.
Jesper Højer (Flyttet fra kommentar til formandens beretning)
Jesper Højer efterlyser flere referater fra stævner og andre okjolle arrangementer
Samtidig bliver der opfordret til at honorere disse med præmier.
Årsmødet udtrykker stor enighed og opbakning til dette.
Steen Christensen efterlyser at der gøres mere for at fastholde bredden. Og påpeger at vi ikke skal blive for selvfede.
Bestyrelsen tager det til efterretning, men ser det samtidig som en opfordring til alle.
Årsmødet udtrykker at endags-stævner er en god ting.
Hvilket tilslutningen til disse arrangementer også bekræfter.
Ask Askholm bemærker, at man før i tiden afholdt DM torsdag-lørdag , med afsluttende festmiddag og præmieoverrækkelse.
Årsmødet udtrykker villighed til at prøver andre formater for DM.
Christian Midtgaard takker for god ro og orden ca 18:50, hvor efter årsmødet lukkes.

  Se flere  

Din Mening


Navn:   Malte 1407
Hej alle

Alle ok jolle sejler fra Sejlklubben Lynetten er flyttet til Sundby sejlforening
Der er nu 6 ok jollesejler i klubben

For at starte med fuld speed tænker vi at arrangere et lille 1 dagsstævne i starten af november
22. oktober 2023 - 16:09   

Navn:   Jesper Andersen DEN 1448
Kære alle OK-sejlere
Vi i Køge havde glædet os til at se Jer alle i Køge lørdag d. 14. Desværre var vinden i overkanten, og selvom vi havde fyldt benzin på følgebåde og købt div. proviant og præmier, blev vi nød til at aflyse dagen ØV ØV.....
Vi har endevendt kalenderen i Klubben og hjemme, men ikke fundet det muligt at finde en ny weekend hvor det vil kunne lade sig gøre, desværre
Vi beklager og vil vende tilbage en anden gang.
Vi ses til foråret
sejlerhilsen fra holdet i Køge
16. oktober 2023 - 21:39   

Navn:   Liller den55
AFLYSNING !
Lørdagens OK stævne i Køge er desværre aflyst , da vejrudsigten lover 14-18 m/sek.
13. oktober 2023 - 13:18   

Navn:   Mogens DEN 1565
Så har Kimmer opdateret ranglisten inden årets sidste slag i Køge Bugt: https://okjolle.dk/resultater/filer/ranglisten.pdf
11. oktober 2023 - 17:08   

Navn:   Svend 533
Har lige erfaret, at Nick Craig har vundet masters master over 30 konkurrenter fra hver sin klasse. Det blev sejlet i Enterprise tomandsjoller.
10. oktober 2023 - 08:49   

Navn:   Jesper Andersen DEN 1448
Hej alle, der er nu lagt SI på tilmeldings siden til stævnet i Køge og der er betaling til mobilepay nr.
Vi glæder os til at se Jer på Bugten
Holdet i Køge
24. september 2023 - 09:14   

Navn:   Frank Holm DEN23
Tak for Garda.

Ved simpelthen ikke hvor jeg skal ende, eller begynde.

Men da vi kendte datoen, en gang sidste år, tog det elleve sekunder ved køkkenbordet, så var det vedtaget at min lille familie skulle på ekstra sommerferie i år, og rygtet gik, at flere andre havde samme plan, om en “konetur” . Det tegnede godt.

Og sidste fredag blev det alvor, trailer, og bil pakket, ok kl 1100 gik det mod Gardasøen, nærmere bestemt Arco, Torbole..

Fin, lidt lang køretur. Og lidt kaotisk dernede, det er klub med mange aktiviteter. Og i denne uge var der overlap, mellem 29er mesterskab, og OK jolle EM. Der blev plads til alle.

Sejladser i fire dage med 112 tilmeldte, og flere af dem havde øvet sig, så man hurtigt
Så resultat mæssigt, blev det lidt en pose blandede bolcher, og lidt under det niveau jeg håbede på (91). Sådan en DNF, fulgt af en DNS, er ikke helt gratis
Det var godt at der var andre danskere der forsøgte at holde fanen højt, godt sejlet.

Det piller ikke ved at det var en fantastisk tur, og helt sublimt selskab.

Man kan ikke takke flokken nok, men hvis jeg takker Anne, så kan nogle af jer andre jo takke Vibeke, Ann, Randi og Lotte for at de lader os lege

Tak for fornøjelige og uforglemmelige timer på vandet, og på land i Italien. Vi er klar i 25

Og jeg lover at øver mig lidt mere

Sejlerhilsen
Frank
17. september 2023 - 17:04   

Navn:   Martin K.
Nogen her der ved hvor Jolle DEN 981 befinder sig, ejer er ikke korrekt listet på jolle registeret?
15. september 2023 - 13:30   

  Se flere  
236 Hit's Det sidste døgn