Aktuel Info fra bestyrelsen


Referat af Best møde 7 feb. 2024

Agenda:
 • Rangliste
 • Stævner
 • VM
 • Oplæg hjemmeside
 • Mere liv i klassen - hvad gør man - klubbåde.
 • Agm.
 • Evt.

Rangliste:
På møde drøftede vi, hvilket system der skal bruges i 2024.
Bestyrelsen besluttede, at:
 • Der laves en “dansk” rangliste, hvor DM ikke tæller med. Henrik Kimmer forsøges overtalt til at vedligeholde ranglisten – i lighed med tidligere år.
 • Hvilke stævner der tæller og med hvor mange point, vil fremgå af hjemmesiden.
 • Ved årsafslutningen (som tæller dobbelt), kåres ranglistevinderen.

Stævner:
I 2024
 • Det fremgår af denne side, hvilke stævner der pt er planlagt for 2024
 • Der er planer om et evt. endagsstævne i efteråret.
 • Opstår der andre muligheder, revideres stævne kalenderen i henhold til disse

I 2025 - flere vil gerne holde stævner. Juelsminde, Skive mfl.

I 2026 - Korsør har 100 år og vil gerne holde et stævne - feks DM

VM i DK 2026
Der arbejdes på, at få OK VM til Danmark. Vi afventer AGM den 24. februar, hvor placeringen af VM26 afgøres. Der er ikke andre kandidater, så bestyrelsen vurderer at chancerne er mere end 50%.

Oplæg hjemmeside.
Vi ønsker at gøre det lettere og sikre at der kommer mere nyt på OK klubbens hjemmeside/Facebook. JSO laver oplæg på konkret plan for teknik og sikring af mere indhold.

Mere liv i klassen:
 • Manage2sail - kurser i gør det “nemt” at arrangere stævner.
 • Opdatere listen over lånejoller - og hvem der er kontaktpersoner. JSO taler med Mogens.
 • Vedr lånejollerne - En er solgt - vi har pt 3 joller. Der arbejdes på at købe en mere.

AGM (Annual General Meeting) holde d 26/2 ved VM Down Under
Frank briefer Kofoed om bestyrelsens holdning til forslag til ændringer af klasseregler.

Evt.
 • Det blev besluttet, at Bestyrelsen skal blive bedre til at informere om kommende bestyrelsesmøde. Vi aftalte derfor at vi fremover varsler møderne min. 14 dage før.
 • Har man forslag til bestyrelsen, både forud for Bestyrelsesmøder eller i øvrigt, så skriv til formand eller sekretær mail. (Generelt for alle emner til best.)


Kalender 2024

Kære medsejlere.
så blev det 1. søndag i advent, og som lovet, hermed bestyrelsens lille Adventsgave i form af en frisk kapsejladskalender gældende for 24.

Som traditionen byder, starter vi i Skælskør, hvor vi knuser isen på fjorden den 20 april.

Blot 14 dage senere går det løs med årets 1. weekendstævne i Rantzausminde, hvor barren for sejlervelvære er sat højt, det er den 4-5 maj.

Og så ska vi en tur til Nibe. hvor lokale kræfter inviterer til sejlerbrag i det nordjyske. der sker den 1/2 juni.

herefter er der kun én uge til vores stolte fane skal forsvares i Kalmar, til Nordisk mesterskab. det sker d 8-9 juni.
I samme weekend er der en glimrende mulighed for dem der måske ikke helt er klar til 350meter startlinje, og 60 konkurrenter, for at sejle kapsejlads i Præstø lørdag d. 8 juni.

En tur til byen, skal vi osse, hvor Hellerup disker op med et weekendstævne, hvor det da vil overraske mig, hvis ikke Kofoed står ved grillen, og sikrer at sejlerkammeraterne får det protein der skal til. det er den 22-23 Juni.

Så er det blevet tid til årets helt store sejlerfest, hvor Køge afholder årets åbne danmarksmesterskab. ska vi krydse fingrende for 7 s/m fra øst bare lige d 8-11 august :-) .

I September tager vi til Horsens hvor fjorden er klar til at blive kløvet, på kryds og tværs af top motiverede ok sejlere. det er d.8/9 september.

sluttelig bindes sløjfen smukt på sæsonen i Herslev d 13 oktober.

samtidigt er der en kæmpe portefølge af stævner rundt om os, i Europa, som vil kunne ses i stævnekalenderen efterhånden vi for snuset datoer op.

så kære venner, der bliver igen i 24, mange gode lejligheder til at se sejlerfamilien. det er bare at hale hjem, foden i stroppen og pege højt.

på bestyrelsens vegne
og med ønske om en glædelig jul.
Frank Holm

  Se flere  

Din Mening


Navn:   Jesper Sommer Den13
Kære Jesper Højer

Tak for dit engagement og for høfligt at henlede bestyrelsens opmærksomhed på vores vedtægter.

Vi har bemærket, at vi i år har missede de 4 ugers varsel til årsmødet med et par dage. Det beklager vi naturligvis, de det ligger bestyrelsen meget på sinde, at følge vedtægterne.

I vedtægterne står der, at vi skal tilstræbe at afholde årsmødet i forbindelse med DM og varsle det med mindst 4 uger. Denne gang har vi måtte strække begrebet "i videst muligt omfang" lidt.

Hvis nogle føler stærkt for at debattere bestyrelsen ”lemfældige ageren” i denne sag, er det selvfølgelig noget man er velkomne til at tage det op på generalforsamlingen under eventuelt.

Med mindre der stille et mistillidsvotum til bestyrelsen, som konsekvens af denne tolkning og ageren, er det dog bestyrelsens hensigt at fokusere på, hvordan vi udvikler og fremmer OK-jollen samt ikke mindst sejlads i den – i fremtiden.

Vi ser frem til at se jer til årsmødet og DM.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen
14. juli 2024 - 21:09   

Navn:   Højer DEN 20
Som jeg læser vedtægterne skal der indkaldes til årsmøde med min. 4 ugers varsel. Hvad har bestyrelsen tænkt sig at gøre ved det nu da fristen er overskredet?
14. juli 2024 - 11:55   

Navn:   Frank 23
Indkaldelse til ordinært årsmøde Torsdag d. 8/8-24 kl. 1700. I teltet ved KJS klubhus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab og budget.
4. Fremlæggelse af kommende års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomme forslag til:
- Vedtægter og klasseregler.
- Andet
7. Valg til bestyrelsen.
- Valg af formand. ( modtager genvalg)
- valg til bestyrelse
På valg er Jesper Strandberg ( modtager valg)
Jan Larsen. ( modtager valg)
- Valg af 1. suppleant.
8. Valg af en revisor.
9. Eventuelt.

Forslag til ændring af vedtægter og klasseregler kan fremsættes af alle medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. dage før afholdelsen af årsmødet.

Vel mødt
14. juli 2024 - 08:14   

Navn:   Jesper DEN 1448
Hej Alle OK-sejlere
Vi glæder os til at se Jer alle til årets DM i Køge Sejlklub.
Vi arbejder på højtryk for at give en oplevelse for Jer alle både på land & på vandet.

Der kan tilkøbes extra forplejning via betalings linket.

HUSK, tilmeldingen er IKKE gyldig før at startpenge er betalt

Der er mulighed for campering i Telt på arealet bagved Jollepladsen.

Der kommer lige straks et program på dansk på manege2sail, hvor tilmelding foregår.

Vi ses i Køge
28. juni 2024 - 19:51   

Navn:   Bo Petersen DEN 21
Rettelse til KIEL
GPS taster i DRACHENBAHN ind
21. juni 2024 - 09:40   

Navn:   Bo Petersen DEN 21
INFO Vedr. Kiel til de nye...
Lidt praktisk. Har kontanter i Euro med!

Når i sætter GPS så er adrassen Solingen Schilksee. Her bliver i mødt med en tysk kontrol. Ha 50 euro klar.

Når i køre ud af jolle området får i dem igen. Trailer køres over på trailer park der efter. Hvor i køre ud og får penge, skal man umiddelbart til højre hvis man vil ind på telt pladsen. Her kan man også bo i bilen. Husk forlængerledning.

Der er morgenmad i klubhuset til 7 Euro (det kostede det sidst jeg var der. Her mødes vi hver morgen og morgen og hygger. 2 Euro til et bad efter sejlads. Der er et fint supermarked for diverse og butikker for grej til bådene.

Vi ses i kiel til nogen rigtig hyggelige dage
21. juni 2024 - 08:36   

Navn:   Bo Petersen DEN 21
kiler ugen
18 danske sejlere tilmeldt ud af det 82 store feldt. ganske flot, taget i betraktning af at dansk OK jolle klub ikke har lagt tilelding op på deres kapsejlads side. Vi ses i Kiel for 28 gang
20. juni 2024 - 18:44   

Navn:   Jesper Sommer
Så er der også et stævnedokument klar, for stævnet i Hellerup.
De lover 4-6 ms og ca 20 grader i weekenden. Så.....
17. juni 2024 - 15:45   

  Se flere  
220 Hit's Det sidste døgn