Aktuel info fra bestyrelsen

Indkaldelse til GF år 2018

Dato : Generalforsamlingen afholdes fredag d.31.8.2018

Kl. : 18:00 eller 1 time efter end protesttid

Sted : Marstal Sejlklub


DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

1. VALG AF DIRIGENT.
2. FORMANDENS BERETNING.
3. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET.
4. FREMLÆGGELSE AF ÅRETS BUDGET.
5. FASTSÆTTELSE AF KONTIGENT.
6. INDKOMMENDE FORSLAG TIL:
7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
På valg: Henrik Kofoed 2 år. Ønsker genvalg.
Jesper Strandberg 2 år. Ønsker ikke genvalg.
Jesper Jakobsen Ønsker ikke genvalg.
Anders Andersen Bestyrelsens indstilling.
7.1. VALG AF FORMAND.
På valg: Henrik Kimmer Bestyrelsens indstilling.
7.2. VALG AF 1. SUPPLEANT.

8. VALG AF REVISOR.
På valg: Stefan Myralf 1 år. Ønsker genvalg.
9. EVENTUELT.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 16.08.2018

Vel mødt.
Bestyrelsen.

Kimmer 1. august 2018Årsregnskab 2016/2017

Kære medlemmer

Jfr. kommentar på generalforsamling er nedenfor link til regnskab med mindre korrigering til udgiftsposten for building fees:

http://okjolle.dk/referater/filer/2016_2017_regnskab.pdf

http://okjolle.dk/nyheder/filer/2016-2017_revisonspaategning.pdf

Mvh. Jesper

Jesper Jakobsen 9. august 2017Forrige 1 Næste