Referater


Bestyrelsesmøde D. 30/3-2013 Herslev Strand

Deltagere:
Christian Olesen(CFO)
Jesper Strandberg(JS)
Stig Frandsen(SF)
Mads Brockhuus(MB)


Næste bestyrelses møde: D. 18/5-2013 i Kerteminde.

Bemærkninger til sidste møde referat:

Vi har ikke skiftet bank endnu. Derudover blev referatet godkendt.

Sponser Penge:

JS Så snart sponsor penge fra Dansk Sejlunion er modtaget, udbetales penge til dem, som er til VM i
Pattaya.

Klubbåde:

Klubben har købt 1322 for 17.000 kr. Jollen bliver gjort sejlklar af Strandberg, med hjælp af frivillige. Den
anden klubjolle 1324 ligger i Svendborg. Klubbådene har nu lovpligtig forsikring, som hver koster 200 kr./
år .

Stævner:

Deadline for offentliggørelsen af ranglistestævner er lukket. 2013 ranglistekalenderen ligger dermed fast
og kan ses på okjolle.dk

DM 2014. CFO og JS skal d. 28/4 - 2013, til møde med Flensborg Sejlklub, vedrørende afholdelse af et
samlet Dansk og Tysk nationalt mesterskab.

DM 2015 vil Lundeborg gerne afholde, da det så samtidigt er vores 25 års jubilæum for et fast årligt
stævne i Lundeborg.

Eventuelt:

SF opfordrer medlemmer. Husk at opdatere okjolle.dk -> jolle registeret, når du køber/sælger en jolle.
Referent: Mads Brockhuus
fjerpen