Referater


Bestyrelsesmøde D. 22/2-2013 Fredericia

Deltagere:

Christian Olesen(CFO)
Jesper Strandberg(JS)
Stig Frandsen(SF)
Mads Brockhuus(MB)


Næste bestyrelses møde: I forbindelse med pakning af grej til MesseC, glemte sekretæren dagsordenen
til bestyrelses mødet. En af konsekvenserne blev, at vi glemte at aftale dato for næste møde. Men det
forventes at blive i påsken 2013.

Bemærkninger til sidste møde referat:

VM 2014 starter i december 2014 og løber ind i januar 2015. Ved sidste bestyrelsesmøde, var alle i den tro
at VM 2014 var 1 år tidligere. Et eventuelt behov for udtagelse vil derfor ske efter den fulde rangliste for
2013.

INFO:

Vi har skiftet bank til Spar Nord.

Opfølgning på opgaver:

JS Sponser Penge: Bestyrelsen bestemmer nu selv hvordan sponsorpenge fra Dansk Sejlunion(DS)
fordeles. Der udbetales dog aldrig før pengene er modtaget fra DS. Det blev besluttet at deltagerne til
VM2013 i Pattaya får 2500 DKR i rejse tilskud. Resten af sponsorpengene gives til sejlere, som deltager i
Warnemunde2013 og EM 2013. Beløbsstørrelsen er ikke helt afklaret endnu.

CFO okjolle.dk -> her trænes der. Opgaven overtages af MB og udvides med, hvor kan jeg få en prøvetur.

CFO okjolle.dk, OK Info siden kigges nærmere efter: Opgaven overtages af MB. Men kun forrige punkt bliver
opdateret i nærmeste fremtid.

CFO klubbåde: 1291 er solgt. Vi søger en ny klubjolle til erstatning. Klubjollen i Svendborg(1324) har givet et
nyt medlem.

JS Fangline i klasseregler: Sendt til OKDIA, så det kommer med på AGM(OKDIA's generalforsamling) i
Pattaya. Stefan Myralf præsenterer fordele inden der stemmes om punktet.

JS Der mangler målere. DS har aflyst kurset i Egå.

SF Vedligeholdelse af jolleregister: Husk at opdatere okjolle.dk -> jolle registeret, når du køber/sælger en
jolle.

Nye opgaver:

JS Vi mangler regel 42.2 dommer og Søren Andresen fra Herslev uddannes.

STÆVNEKALENDER OPFØLGNING.

VM Thailand: Entry forms og deltager betaling videresendt

Bestyrelsen håber vi når, at have håndslag på alle stævner inden jul, så ranglisten kan være klar inden jul.
Status: Det var tæt på, at vi nåede det.

Der arbejdes på et arrangement/stævne i påsken 2013(kommer ikke på ranglisten)

Skælskør d. 16/6 2013. Det blev besluttet, at der skal sejles på inderfjorden. Så det bliver korte baner og
dermed rig mulighed for starttræning, da der forventes mange starter.

Fransk Nationalt mesterskab flyttet. CFO opdaterer stævnekalenderen.

Eventuelt:

Et medlem har spurgt hvorfor vi har lagt et stævne i Svendborg, samtidig med Harboe Cup?.

Formanden svarer: Vi ved godt at stævnerne overlapper, men et flertal i bestyrelsen ønsker at prøve nyt.
Harboe Cup er dog ikke helt glemt og sættes hvert andet år på ranglisten.

Referent: Mads Brockhuus
fjerpen