Referater


Bestyrelsesmøde D. 29/11-2012

Tilstede: Christian Olesen(CFO),
Jesper Strandberg(JS) og
Mads Brockhuus(MB)


Afbud: Stig Frandsen(SF)

Næste Bestyrelsesmøde 21/2 - 2013 MesseC i Fredericia eller evt et andet sted i nærheden, hvis SF ønsker det.

Bemærkninger til sidste møde referat:
Referatet blev godkendt.

Opfølgning på opgaver:
MB EM 2013 er det et åbent stævne? Ja. Opgaven hermed lukket.
MB tidsfrist for tilmelding til VM 2014, er den så tidlig at ranglisten 2013 ikke er klar? Ligesom det kommende VM i Pattaya i 2013, forventer bestyrelsen, at der er pladser til alle interesserede til VM 2014 i Australien.
Skulle der mod forventning blive for mange interesserede, vil de 3 første weekend stævner på ranglisten 2013, afgøre hvem, som kommer med(Bestyrelsen håber ranglisten 2013 er klar inden jul).

JS Sponsor penge(DS)? DS udbetaler støtten direkte til sejlerne, en gang om året i november JS vil arbejde på at få støttepenge som en samlet pulje som bliver uddelt med det samme sejleren kommer hjem fra stævne.

CFO okjolle.dk -> her trænes der i DK: Opgaven er stadig i gang.
CFO afstemninger/meningsmålinger blandt medlemmer. Webmaster er klar med teknikken.
CFO okjolle.dk, OK Info siden kigges nærmere efter: Opgaven er i gang.
CFO budget for opsparing til næste VM i DK: Der oprettes en konto VM i DK, hvorpå der hensættes 8.000,-
kr om året de næste 5 år.
CFO budget for drift af klubbåde: Der udarbejdes ikke et detaljeret budget for klubbådene. JS har fået til opgave at sælge 1291(ligger pt. i HSS). Hvis den bliver solgt lægges der yderligere ca. 10.000.- kr. oveni, som så bruges til indkøb af en erstatning for 1291. Den anden klubjolle 1324 ligger hos Ask i Svendborg.
JS Personlige sejlnumre. Forslag stilles til OKDIA: Kun Polen, Sverige og Danmark er interesserede i personlige sejlnumre og med den manglende opbakning er sagen i samråd med Stefan Myralf lukket.

JS Fangline i klasseregler: I gang.
JS Der mangler målere. Det koster at uddanne dem men vi mangler, så det sættes i gang. 2. Marts 2013 er der kursus i Egå, hvor Henning Biering deltager. Opdatering efter mødet: Jens Thomsen fra Herslev har de relevante kurser, og er blevet godkendt af DS. som OK-jolle måler.

SF Vedligeholdelse af jolleregister: I gang.

MB Både i Bella findes ikke i 2013, så bestyrelsen besluttede, at vi ved i stedet, at deltage i Fredericia Boat Show 22.02.2013 - 24.02.2013 og 01.03.2013 - 03.03.2013, kunne gøres en indsats for flere ok joller i det Jydske: Vi har nu fået en standplads, som er meget lille, så vi sætter kun 1 jolle på standen.

Bemandingsplanen starter MB snart, men hvis du bor i det Jydske, så se efter i din kalender allerede nu om
du ikke kan nogen af ovenstående messe dage!

STÆVNEKALENDER OPFØLGNING.
VM Thailand: Tilmelding? betaling? MB klarer tilmelding og opkrævning af deltagergebyr.
Bestyrelsen håber vi når, at have håndslag på alle stævner inden jul, så ranglisten kan være klar inden jul!

Referent: Mads Brockhuus
fjerpen