Referater


Generalforsamlingen Herslev Strand D. 6/10-2012Generalforsamling den 6. oktober 2012 i Herslev


40 deltagere til Generalforsamling i Herslev.

Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Texas John som dirigent og Texas John blev valgt med akklamation.

Dirigenten fastslog at generalforsamling var indkaldt i ret tid via hjemmesiden og vedtægterne var overholdt.
Dirigenten gjorde opmærksom på at hele bestyrelse gik af og ikke som det stod i indkaldelsen punkt 5a at bestyrelsen var til genvalg.

Punkt 2: Formandens beretning (kort referat)
Fremgang overalt og vi er nu den største klasse. 10-14 nye både er der kommet til i året og vi er nu 100 aktive medlemmer. Medlemmerne er blevet meget mere aktive og der er masser af aktivitet og godt momentum i klassen.

Sejladserne:
VM var et rigtigt godt stævne. Et kæmpe stævne som vi godt kan være stolte af og som omtales rigtig godt rundt omkring. Deltagerantallet var en rekord i nyere tid, men det er ikke den eneste rekord i OK klubben i år. Endagsstævnet i dag i Herslev er med 50 tilmeldte både og 43 deltagende både det største endagsstævne i klubbens historie.
Det er også fantatisk at Herslev er gået fra 0 - 21 OK joller på ca. 1 sæson.

Klubben har her i året købt endnu en OK jolle, nemlig DEN 1324 som klubben fik for en fornuftig pris og derved har klubben 2 joller. En er i Herslev og den anden er i Svendborg i øjeblikket.

Klassen har fungeret godt både økonomisk og medlemsmæssigt i det forgangne år og formanden gav en special tak til Mogens webmaster og Peter kasserer.

Under spørgsmål roste Texas John målingen til VM, hvor køerne blev afviklet meget meget hurtigt. Rigtigt flot arbejde.

MikMak spurgte hvorfor vi ikke brugte vores TackTracker system. Formanden oplyste at det koster omkring 5000 kr i licenser at køre videre med systemet og det også kræver en del arbejde at få det til at fungere. Det aftaltes at prøve at få systemet op at køre igen.


Punkt 3: Regnskab
Peter fremlagde og gennemgik regnskabet, som viste et overskud på 19.000.
Udgifter til VM ligger ikke i dette regnskab, men er først med på næste års regnskab, men VM udgifterne er opgjort til knapt 30.000 kr.
Peter opfordrede alle til at få tilmeldt kontingentet til betalingsservice, da det letter kasserens arbejde meget.
Der regnes med tilskud til deltagerne i NM og Warnemünde.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Punkt 4: Stævnekalender
Hedlund gennemgik lidt om stævnerne og der blev diskuteret omkring ranglisten.
Generelt syntes alle at det var en god ide med ranglisten og Hedlund kunne også orientere om at aktiviteten var steget kraftigt efter ranglisten blev indført. Der var også en stor enighed om at der godt kunne være mange stævner der kunne tælle med på ranglisten. Dog var der også kritik at det var lidt sent rangliste stævnerne blev offentlige og der blev opfordret til at dette for fremtiden skete inden sæsonens start.
Ranglisteudvalget består forsat at Lind, Hedlund og Ivan.

Gunter takkede bestyrelsen for et rigtigt godt arbejde med det største VM, rigtig gode DMer de sidste år, og det største endagsstævne nogensinde. Gunther nævnte også ændringen af klubben fra en "håndbajer klub" til en "Rosé klub"


Punkt 5: Valg til bestyrelse
Alle bestyrelses poster var på valg dette år. Næste år er det kun halvdelen af posterne der er på valg, så vi kommer ind i et system hvor ikke alle afgår samme år.

Følgende blev valgt:
Formand:
Christian Olesen

Bestyrelssmedlemmer:
Jesper Strandberg
Stig Frandsen
Mads Brockhus

Suppleant:
Ask Askholm

Revisor:
Mogens Johansen

Kontingentet forsættes på uændret niveau.


Punkt 6: Indkomne forslag

Personlige sejlnummer
Det blev vedtaget at bestyrelsen godt kan gå videre og ind for personlige sejlnumre ovenfor OKDIA i form af et forslag.
Hvis dette forslag vedtages internationalt vil retningslinier omkring tildelingen blive lavet-


Slæbeline
Bestyrelsen arbejder videre med at ændre klassereglerne med forslag omkring længde og diameter på slæbeline, så vi forhåbentligt kan undgå forskellige krav om slæbeliner ved de forskellige stævner

Vedtægt ændringer
Alle vedtægtændringerne blev vedtaget. Se de nye vedtægter på hjemmesiden.


Referant: Henrik Kjeldsen
fjerpen