Referater


Bestyrelsemøde D. 15/10-2012

Deltagere:
Christian Olesen (CFO)
Jesper Strandberg (JS)
Mads Brockhuus (MB)


1-3. Fordeling af bestyrelses poster kan nu ses på okjolle.dk under kontaktpersoner.

4. Næste bestyrelses møde afholdes d. 29/11-2012 kl 16.30 i Herslev Strand Sejlklub.

5. Blev et stort punkt, som meget handlede om at få listet opgaver og sat tovholder på dem:

Stævnekalenderen håber vi er klar i et første udkast allerede til december med tilhørende rangliste.

VM 2013. Stefan Myralf fortsætter som tovholder.

MB EM 2013 er det et åbent stævne?

MB tidsfrist for tilmelding til VM 2014, er den så tidlig at ranglisten 2013 ikke er klar?

JS Sponsor penge (DS).

CFO okjolle.dk -> her trænes der i DK.

CFO afstemninger/meningsmålinger blandt medlemmer.

CFO okjolle.dk, OK Info siden kigges nærmere efter.

CFO budget for opsparing til næste VM i DK.

CFO budget for drift af klubbåde.

JS Personlige sejlnumre. Forslag stilles til OKDIA.

JS Fangline i klasseregler.

JS Der mangler målere. Det koster at uddanne dem men vi mangler, så det sættes i gang.

SF Vedligeholdelse af jolleregister.

MB Både i Bella findes ikke i 2013, så bestyrelsen besluttede, at vi i stedet deltager i
Fredericia Boat Show D. 22-24/02-2013 og D. 01-03/03-2013. For at gøre en indsats for
flere ok joller i det Jydske.

Referat: Mads Brockhuus
fjerpen