Referater


Bestyrelsesmøde D. 26/02-2012

Deltagere:Christian Hedlund, Bo Teglers, Peter Wibroe, Mads Terkelsen

Personlige sejlnumre:
Bestyrelsen har modtaget et forslag om personlige sejlnumre. En enig bestyrelse har besluttet at dette stilles som forslag til den årlige generalforsamling. Emnet er ikke et bestyrelsesanliggende men derimod et medlemsanliggende.

Der er stillet forslag om fremsendelse af labels i frankeret svarkuvert:
Det er allerede tidligere vedtaget at labels sendes ud til medlemmerne. Medlemmer sørger selv for at opdatere adresseinformationer såfremt disse er ændret siden sidste opkrævning.

Pokaler:
Poul Elvstrøm har gennem Stefan Myralf doneret 3 pokaler fra tidligere mesterskaber til OK jolleklubben.
Efter Pouls ønske gives den ene til den lavest scorende uden fratrækker ved DM.
Den anden gives til den dårligst placerede, som har gennemført alle sejladser til DM.
Den sidste gives til den samlede ranglistevinder.
Referat: Mads Terkelsen
fjerpen