Referater


Generalforsamlingen, Bisserup D. 19/8-2011Generalforsamling, Bisserup forsamlingshus 19/8-2011, kl 18.00

1. Per Sørensen blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning:
a. Knud Olsen er død og der arbejdes på at få ham i Hall of Fame. Der blev købt blomster til hans begravelse.
b. Der blev i 2010 registreret 16 nye både i Danmark(dette tal inkluderer også importerede brugte både).
c. Antallet af aktive medlemmer er steget fra 78 til 90 – velkommen til de nye!
d. Dansk Sejlunions strategi med flere stævner med flere klasser blev omtalt, Bo Teglers havde som kommentar at der ikke er mange klubber, som kan håndtere sådanne stævner.
e. Tacktrack blev omtalt – mere herom senere i referatet.
f. Klub jollen blev omtalt, se mere under punktet Eventuelt.
g. Både i Bellacenteret, skal vi være på og bestyrelsen ønsker et udvalg – mere herom senere i referatet.

3. Fremlæggelse af Årsrapport af kasserer Peter Wibroe:
a. Årsregnskabet blev omdelt.
b. Peter opfordrede dem, som endnu ikke havde tilmeldt deres kontigent betaling til PBS at få dette ordnet.
c. I 2012 omkring d. 1 april vil OKDIA mærkater blive sendt med post til medlemmer, som har betalt på dette tidspunkt .
d. Giro kontoen i danske bank, som fremgår af regnskabet vil blive lukket
e. Building fee’s blev omtalt og en diskussion mellem en måler og kasserer startede, disse klarer dog indbyrdes opgaver hermed af.

4. Stævne Kalender – Diskussion og feedback fra medlemmer:
a. En del mindre diskussioner og input.
b. Harboe Cup er igen med og indgår også i vores reviderede rangliste. Derudover har Harboe cup 25 års jubilæum, så vi tror på pæn deltagelse.

5. VM 2012 i Korsør:
a. Bestyrelsen vil gøre mere ud af det sociale og have mindre af det formelle.
b. Der vil hver dag blive afholdt auktion over udstyr/ting, som sponsorer har foræret os.
c. Bestyrelsen ønsker live trackere til VM, men prisen er høj, så Mads Brockhuus, blev sat til at undersøge mulighederne.
d. Vi laver selv websitet, som skal bruges til VM
e. VM har 50 års jubilæum, så der er stor mulighed for at alle Danskere, som ønsker at deltage også får lv uanset placering på ranglisten!
f. Ca 10 mand skal indgå i et hjælpe team under måler, da måling af både er en større opgave.
g. Tyskerne vil blive spurgt om de ikke vil stå for middag en af afterne.
h. Vegetar mad er Sam Jedig tovholder på.
i. Koner/påhæng skal have præsentation af gode forslag til udflugter i dagtimerne. Én person vil blive sat til denne opgave(person endnu ikke valgt).

6 Valg af bestyrelses medlemmer:
a. Bo Teglers meldte sig som sekretær og stopper som næstformand
b. Mads Terkelsen blev valgt som næstformand
7 Der var ingen indkomne forslag

8 Eventuelt:
a. TackTrack – live er dyrt derfor dette valg. Klubben køber flere så vi alle der har lyst kan købe en af klubben. Pris pr styk forventes at blive 500,- kr.
b. Klubjollen flyttes til Herslev og Strandberg bliver tovholder.
c. Bella Center. Hedlund sørger for det nødvendige grej. Et udvalg til at styre opgaven blev Hedlund, Lars A , Per? Mads
d. Mogens ser på om stævne kalendere skal opdateres – men du kan altid maile ham et link, hvis du kender et site der har en god samlet liste.
e. VM 2012 træningsudvalg bliver varetaget af Bo Teglers.
f. Korsør forsøger at oprette et 1-dags stævne.
g. Sam Jedig designer et logo til VM 2012.
Referant: Mads Brockhus
fjerpen