Referater


Generalforsamlingen Bønnerup Strand D. 17/8-2013 1. John Skjoldby blev valgt til dirigent og han kunne konstatere, at mødet var korrekt og rettidigt indkaldt.

 2. Formanden berettede om året, som var gået og opsummerede højde- og lavpunkter. Et af hans ønsker, som ikke lykkedes i år, er at han synes vi engang imellem skal deltage i store stævner med mange andre bådtyper.

 3. Kasseren fremlagde årsregnskabet og budgettet. Dette kan også findes her: (opdateret til 117 medlemmer og et kontingent for næste år på Kr. 350,-) regnskabet for 2012-2013.
  Bestyrelsen har valgt helt, at afskrive aktiver, som næppe dukker op igen. Her menes der især vores loggere.

 4. Budget for 2014 blev gennemgået og kan også ses her: budget for 2013-2014.

 5. Det blev besluttet at hæve kontingentet til 350,- DKR. Da vi for tiden mangler en hovedsponser, er indtægterne i klubben små og samtidig har der ikke været kontingent stigninger i 6 år, så dette blev vedtaget med stort flertal.

 6. Der var ikke modtaget nogle forslag til afstemning fra medlemmer.

 7. Stig Frandsen og Christian Olesen var på valg og ønskede begge genvalg for 2 år. De blev begge genvalgt.

  a. Christian Olesen blev genvalgt som formand.
  b. Ask Askholm blev valgt som suppleant for 2 år.

 8. Per Sørensen(Ebeltoft) blev valgt som revisor, da det vil lette arbejdet for kassereren, når revisoren bor tættere på.

 9. Bo Teglers, som nu er formand i OKDIA fortalte om forslag og tiltag i OKDIA. Herunder kommende regler for carbon fittings og muligheden for, at afholde EM hvert år og ikke kun som nu, når VM er på den sydlige halvklode. Se mere på: http://okdia.org.

  Stefan Myralf takkede hjælpere til transport af både, til det afholdte VM og gavekort udstedt af overskuddet fra transport budgettet blev givet som tak.

Referant: Mads Brockhuus
fjerpen