Referater


Bestyrelsesmøde D. 27/10-2011

Deltagere:
Christian Hedlund, Bo Teglers, Peter Wibroe, Mads Terkelsen
VM:
VM-forberedelserne blev gennemgået. Der arbejdes på at få så mange danskere med som muligt - så I må alle gerne s
ætte et hak i kalenderen allerede nu ud for den 21. - 28. juli næste år.


Referat:
Der har været en henvendelse fra et medlem af klubben hvor det er påpeget, at bestyrelsen har undladt at tage referater til bestyrelsesmøderne. Som følge heraf vil der efterfølgende blive taget beslutningsreferater.


Kapsejladskalender 2012:
Påskestævne i Hellerup og Lundeborg-stævne ligger fast.

Desuden arbejdes der på at få følgende stævner op at stå:
Esrum Sø slut april
2 dages stævne i jylland start juni
2-dages VM tune up i Hvidovre 14-15. juli
VM i Vallensbæk 21. - 28. juli
DM slut august start september


Kapsejladskalender 2013-2014:
Føler ude i forbindelse med et fælles dansk tysk nationalt mesterskab i 2014.


VM-træning:
Der arbejdes på at gennemføre følgende VM-forberedende træningssamlinger:
Træningssamling i Vallensbæk midt marts
Træningssamling i Vallensbæk midt juni

Vi håber at kunne finde en coach som kan deltage til træningssamlingerne og til VM.


Vinterarrangementer:
Der bliver arbejdet på vinterarrangementer - forslag og især initiativer er velkomne!
Referant: Mads Terkelsen
fjerpen