Kontingent


Kontingentet skal indbetales på klubbens konto i Spar Nord Bank A/S.
Vores kontonummer er: reg. 9233 kt. 4580584654.

Anders Andersen Kontingent pr. år er Kr. 350,- hvis man indbetaler over Betalingsservice eller benytter det fremsendte FI- indbetalingskort.
Betalingsdato er D. 1/3.

Ved for sen betaling tillægges Kr. 50,-. Dette gælder ligeledes hvis man betaler på anden måde end nævnt ovenfor.

Hvis kontingent ikke er betalt inden D. 1/6 vil medlemskabet ophøre.
Passive medlemmer Kr. 150,-
Det fremsendte FI- indbetalingskort kan danne grundlag for tilmelding til PBS. Dette letter arbejdet væsentligt for klubbens bestyrelse.

Hvis man ikke har modtaget opkrævning inden D. 15/3 bedes man kontakte kassereren.

Nye medlemmer bedes kontakte kassereren for at få tilsendt et indbetalingskort.