Information om OK-jollen

Hvorfor sejle OK-jolle? - og hvem gør det?

  • OK-jollen er en 100 % kapsejladsjolle. Man skal være engageret i kapsejlads, man skal besidde en sund portion konkurrencementalitet, man skal sejle for at vinde.
  • OK-jollen er en én-mandsjolle. Den er for individualister. Anerkendelsen af den gode præstation skal ikke deles med nogen. Fejl og fumlerier er helt for egen regning.
  • OK-jollen er en fysisk krævende jolle. Ikke at man skal være specielt muskuløs, men en god kondition og måske især en veludviklet adræthed er ikke af vejen. Smidighed og sans for balance.
  • OK-jollen er en teknisk meget krævende jolle og det skal man være betaget af, og man skal se det som en udfordring. Jollen er let, den reagerer meget hurtigt og den er meget følsom. Trim-mulighederne er omfattende, veludviklede og raffinerede. Der er god plads til masser af fejltagelser, som man lærer noget af. Den dygtige sejler håndterer sin jolle som en 1. violinist håndterer sit instrument.
  • OK-jollen har både stramme klasseregler, der sikrer konkurrence på et ensartet niveau og tilstrækkeligt råderum for afprøvning af nye ideer. Jollen er langt fra færdigudviklet.

Beskrivelsen kunne måske ligeså godt passe på en række andre èn-mandsjoller, så hvorfor vælge lige netop en OK-jolle?

Fordi:

OK-jollens idealvægt er ca. 85 kg

(Altså rorsmandens), plus/minus vel 10-15 kg. Finn-jollen og Europa-jollen er joller med samme karakteristik som OK-jollen, men for Finn- jollen er idealvægten ca. 110 kg og Europa-jollen er idealvægten ca. 65 kg. OK-jollen vælger man derfor bl.a. ud fra et vægt-kriterium.

Den jolle, der vægtmæssigt ligger OK-jollen nærmest er Laser-jollen. Målt med den karakteristisk som er fælles for OK- Finn- og Europa-joller er Laserjollen en primitiv jolle, som ingen vil beskylde for at være teknisk krævende. Laserjollen er til gengæld den oplagte énmands-jolle, når man lige netop er vokset ud af optimistjollen.

OK-jollen er ikke en olympiadebåd

Har en jolle status som olympiadebåd bliver det hele nemt en smule hysterisk. Det afslappede og det legende forsvinder. Der går nemt sponsorer, præstationskrav, intensiv træning, hemmelighedskræmmeri og penge i det. Det er OK-jollen fri for.

Det skal først og fremmest være sjovt at sejle, det er det, det skal være overkommeligt og det er det også.

OK-jollen er en billig fornøjelse

Det koster ikke ret meget at anskaffe og sejle en OK-jolle. Materialerne er forsat glasfiber, aluminium og dacron, og hverken kulfiber, kevlar eller titanium har fundet vej til OK-jollen. En kulfibermast til en Finn-jolle koster fx nogenlunde det samme som to brugte kapsejladsklare OK-joller.

OK-jollen har et tilpas antal stævner

Der arrangeres ca. 12-15 større eller mindre stævner i Danmark hvert år og deltager man i bare halvdelen, skal man nok få sine lyster styret. Et af stævnerne arrangeres som et decideret træningsstævne, hvor der øves starter, mærkerundinger, fart og trim. Det er klassens bedste sejlere der står for instruktionen og nye sejlere i klassen har som regel stort udbytte af denne introduktion.

OK-jollen er internationalt udbredt

Man kan godt være lidt stolt af OK-jollen som konstruktion. Ingen anden dansk bådkonstruktion er i samme omfang udbredt i Sverige, Tyskland, England, Belgien, Holland, Frankrig, Finland, USA, Canada, Thailand, New Zealand og Australien og der sejles stævner i samtlige lande. Synes man ikke der er stævner nok i Danmark tager man til Tyskland eller Sverige.

OK-jollen er en elegant jolle

Ok-jollens linier er lette, klassiske og en anelse aristokratiske. Ikke noget med fancy modepåhit eller sejltekniske finurligheder, der generer øjet. Velbyggede joller med blanklakerede mahognidæk tangerer møbelkunst.

Derfor:

Hvem sejler OK-jolle?

OK-jollen sejles, som Finn-jollen, kun af mænd. Kvinderne holder sig til Europa-jollen. Det er vægten der afgør det.

OK-jollen sejles hyppigt af tidligere kølbådssejlere, der holder fast ved kapsejladselementet, men som måske synes at det med tiden er blevet for utilfredsstillende og for uhensigtsmæssigt med kapsejlads i kølbåd p.g.a. handicapregler, mangel på klassebåde, evige problemer med at skaffe gode gaster, og måske er det også blevet for kostbart.

OK-jollen tiltrækker voksne erfarne sejlere. Gennemsnitsalderen er forholdsvis høj. Yngre sejlere findes der kun relativt få af og det er mere end beklageligt.

Gør noget ved det!

Passer beskrivelsen på dig, så gør noget ved det. Anskaf en jolle og mød op til det første eller nærmeste stævne. OK-jolleklubben garanterer både fornøjelsen og en fornuftig introduktion. Ind imellem bliver der også drukket en øl eller to.

Tommy Nordfalk
DEN 1159 og DEN 1271
D. 31. juli 2001