Nyheder


Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Den ordinære Generalforsamling i Dansk Ok-Jolleklub bliver afholdt i Bramsnæs Sejlklub 14.august 2009 kl.18:00

Dagsorden


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport

4. Stævnekalenderen-diskussion og feedback fra medlemmerne.

5. VM i Danmark

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

 
2009-08-02

Tilføj en kommentar til nyheden

De seneste kommentarer til nyheder: