Nyheder


Årets generalforsamling 2008

Her er så lidt forsinket referatet fra årets generalforsamling
Bedre sent end aldrig. (Det har tidligere været vist på "Din Mening")


Referat fra Dansk OK-Jolleklubs ordinære generalforsamling 2008

Århus D. 29 august 2008

 1. Beretning

  Formand Bo beretter ”godt år med fremgang med hensyn til antal af deltagere til stævner”. VM-måling; de nye joller er der sat spørgsmålstegn ved. Afklaring senere på året.
  VM 2009; Kalmar i Sverige
  VM 2010: New Zealand, Wellington
  VM 2011: Skotland,
  VM 2012: Danmark. Hvor ?

  Sponsor. Vores solide sponsor fortsætter i år. Klap klap klap. Nye sponsorer er velkomne.

  Vintertræning; koordinatorer søges bl.a. pga. mulighed for tilskud af DS. Og for at samle så mange sejlere på så få steder som muligt.

  Julefrokost: hos Kaptajnen igen i år. Klap klap klap.

 2. Regnskab
  Kassereren Morten var ikke tilstede. Kaptajnen opfordrede alle til at tænke over hvad kassebeholdningen skal bruges til, originale ideer velkomne. Spanien er blevet nævnt.

  Webmasteren mangler betaling for 2008 (Kr. 2000.-). Webmaster accepterede at få Kr. 4000.- til næste år, uden renter.

  Regnskab blev vedtaget. Klap klap klap.

 3. Kontingentforslag
  Bestyrelsen foreslår Kr. 250.- ved tilmelding via PBS, og Kr. 300.- ved manuel betaling.
  Bestyrelsen mener at PBS-betaling vil give flere medlemmer, da det er lettere.

 4. Indkomne forslag
  Der var ingen forslag.

 5. Valg af bestyrelse
  1 Formanden er på valg.
  2 Næstformanden som også er kapsejlads koordinator er på valg
  3 Sekretæren er på valg
  4 kassereren er på valg

  Bo Teglers blev genvalgt til formand
  Christian Hedlund blev valgt til næstformand
  Joe Schubert blev valgt til sekretær
  Peter Wibroe blev valgt til Kasserer

  Frank Hansen trækker sig som revisor. Ny revisor skal vælges
  Mogens stiller op og vælges uden andre opstillede.

 6. Eventuelt
  Per Risvang stiller op som arrangør af VM i 2012 i Århus og vil forsøge at få forbund og myndigheder til at acceptere et VM i Århus.
  Per lægger op til et samarbejde omkring dette arrangement.

  Jørgen bemærker at flere kontingenter bør give flere danske deltagere til VM.

  Hedlund foreslår flere udvalg, for at sprede opgaverne til bl.a. at finde sponsorere, afholde træningslejre osv.
  Bestyrelsen arbejde bør struktureres lidt bedre i denne retning, bl.a. for at skaffe flere penge til klubben.

  Andres har foreslået en træningslejr i Spanien.
  Hellerup sejlklub har foreslået at vi deltager i deres vintertræning dvs. sammen med andre jolletyper.

  Christian Olsen og Christian Hedlund er vores nye vinter-træningsudvalg og vil forsøge at planlægge vintertræningen til alles tilfredsstillelse.
  I Jylland har man haft træning i Horsens, dog uden tilskud fra DS.
  Man vil der forsøge at planlægge flere samlinger og søge tilskud.

  Per Risvang skuede ud over forsamlingen og bemærkede at den forsamling han så her var rigeligt satte og bør gå i gang med at planlægge samlinger/træning med eller uden tilskud.
  Diskussionen bølgede frem og tilbage med blandede meninger.

  Kaptajnen har søgt og fået tilskud til de 10 højest placerede sejlere som har deltaget internationalt.

  Klubben giver en omgang fadøl og generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Referent: Malte Pedersen, med assistance fra den kønne assistent og datter, Sofie Boel

2008-11-27

Tilføj en kommentar til nyheden

De seneste kommentarer til nyheder: