Stævnekalenderen


Nykøbing Sj. Weekend stævne

Rangliste stævne med faktor 2
Stævnet bliver afholdt i Nykøbing Sjælland  fra D. 23/06 til D. 24/06-2018Indbydelse
Weekend stævne for OK Joller
afholdes den 23. og 24. juni 2018 af
Nykøbing Sj. Sejlklub


Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds regler og Klasseregler for OK joller.

Lørdag den 23. juni 2018 planlægges det at sejle 4 sejladser.
Søndag den 24. juni 2018 planlægges det at sejle 3 sejladser.

Starttidspunkt for 1. sejlads lørdag er kl. 11.00. Starttidspunkt for 1. sejlads søndag er kl. 10.00. Lørdag og søndags følgende sejladser vil blive startet hurtigst muligt efter afslutning af foregående sejlads.
Søndag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.30.

praktiske oplysninger

Der kan camperes på arealerne omkring klubhuset.
Planlagt program:Fredag den 22. juni 2018:


Deltagere ankommer.
Bureau har åbent i klubhuset kl. ca. 17.00 – 19.00. Her registreres deltagerne og der udleveres Sejladsbestemmelser, Deltagerlister, og evt. praktiske spørgsmål afklares.Kl. ca. 20.00 er der Barbecue i klubhuset for deltagere, der har tilmeldt sig dette. Pris for mad kr. 85,- pr. deltager.(Husk særskilt betaling for dette ved tilmelding. Betalingen gælder som tilmelding).


Lørdag den 23. juni 2018


Bureau åbent fra kl.8.00 – kl. 9.00.
Morgenmad i klubhuset fra kl. ca. 7.30. Deltagerne smører madpakker.
Der planlægges med 4 sejladser.
Dagens 1. sejlads starter kl. 11.00 (præcis). De efterfølgende sejladser startes hurtigst muligt efter afslutningen af den foregående sejlads.
Ved ankomst til havn efter dagens sejladser er der moleøl.
Festmiddag kl. 18.30.


Søndag den 24. juni 2018


Morgenmad i klubhuset fra kl. ca. 7.30. Deltagerne smører madpakker.
Der planlægges med 3 sejladser. Dagens første sejlads starter kl. 10.00 (præcis). De efterfølgende sejladser startes hurtigst muligt efter afslutningen af den foregående sejlads.
Ved ankomst til havn efter dagens sejladser er der moleøl.
Præmieoverrækkelse hurtigst muligt efter udløb af protesttid. Der er præmie for hver 5. deltager.


Tilmeldingsfrist
Startgebyr


Søndag den 17. juni 2018.
500,-kr. pr. deltager. Indbetales på Reg. nr.3566 kto. nr. 3605760. Husk sejlnummer og navn ved betalingen.
Ved betaling senere end søndag den 17. juni 2018 tillægges 100 kr.
Startgebyret dækker: 7 planlagte sejladser, moleøl, morgenmad- og smør selv madpakke lørdag og søndag samt festmiddag lørdag aften.Festmiddag lørdag aften til ”mand-kone-kæreste” 125,-kr. sammen med tilmeldingen.


Kontaktperson:  Bjørn Junker
Tlf.: 9195 5050