Tilmelding til VM i Skælskør – så er det nu.Som I ved er tilmeldingsfristen for deltagelse i VM i Skælskør den 1. maj 2005.

Vi har 8 pladser. Den enkelte deltager kan ikke selv tilmelde sig. Det er OK-klubben i Danmark, der står for det.

Hvem der skal deltage ved vi ikke noget om på det tidspunkt, hvor tilmeldingsfristen udløber, dvs den 1. maj.

Hvem der skal repræsentere DK ved vi først, når udtagelsessejladserne slutter i juni.

For at få styr på det, følger vi samme procedure, som vi brugte ved VM i Poole i 2004.

Det betyder:

Hvis du ønsker at deltage i VM, og du deltager i udtagelsessejladserne, og du tror på, at du bliver placeret til udtalelse, så skal du:

Senest den 20. april 2005 indbetale startgebyret på 400 euro. (Knap 3.000 d.kr.)

Beløbet skal indbetales til OK-klubben, dvs til kassereren Morten Mathisen på:

Klubbens girokonto nr. 319 3160
eller via pcbank på konto regnr. 1551 kontonr. 3193160
Iban dk90 30000003193160

Vi gentager lige indbetalingsfristen: Onsdag 20. april 2005.

Klubben lægger altså ikke pengene ud for deltagelsen i VM.

Sidste gang var der flere der indbetalte, end der rent faktisk deltog i VM 2004. De fik selvfølgelig pengene retur. Sådan vil det også være denne gang. Bliver man ikke udtaget får man pengene retur. Bliver man derimod udtaget og alligevel ikke deltager, er der ikke samme garanti for, at man får pengene retur, men det er omvendt heller ikke udelukket.

Senest den 1. maj tilmelder klubben så (forhåbentlig) 8 deltagere og indbetaler startgebyret til arrangøren, Skælskør Sejlklub.

Når det så er afklaret, hvem der bliver udtaget, meddeler klubben det selvfølgelig til arrangøren.

Så langt så godt.

Som tidligere beskrevet er det ikke sikkert at alle lande bruger deres deltagerkvote. Det er muligt, at der bliver ekstra ledige pladser. Det ved vi umiddelbart efter at fristen udløber den 1. maj 2005. Når det er afklaret om der er ekstra pladser og hvor mange, bliver der taget stilling til – af OKDIA – hvem der i givet fald skal have de ledige pladser. Vi har allerede meddelt, at vi i DK er interesseret i yderligere pladser.

Straks i begyndelsen af maj vil I få at vide hvordan det så ser ud.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe på 39 30 88 08, eller 61 27 06 87, eller via en e-mail på nordfalkhelles@hotmail.com


Venlig hilsen

Tommy Nordfalk


 

 Tilbage