Invitation til vintertræning 2004/05

 

Kære Ok jolle- & Finnjolle sejler
 

 I vinter sæsonen 2004/05, har Vallensbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Sejlunion tilbudt at organiser vintertræning for OK joller & Finnjoller.

 Jan Christiansen & Michael Hestbæk vil i samarbejde stå for træningen. Indtil den 01.01.05, vil det fortrinsvis være Jan som kommer til at køre træningen.

 Træningen vil foregå fra Vallensbæk Sejlklub’s faciliteter hvor der er perfekte træningsforhold med omklædning, bad, sauna, mødelokaler og suverænt sejlfarvand lige uden for molerne.

 Klubben råder over egnet materiel til afvikling af vintertræning herunder en RIB som vil kunne komme helt tæt på jollerne uden risiko for beskadigelse af joller.

 Fakta:

 Sted:            Vallensbæk Sejlklub

 Dag:             Lørdag (første træningsdag den 20.11.04)

 Tidspunkt: Sejlklar kl. 10.00 – 13.00 (dog mødes vi kl. 09.00 til briefing om dagens træning)

 Pris:             Gratis for medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, øvrige betaler kr. 50,00 pr. træningsdag.

 Hen over vinteren vil der være dage hvor der ikke kan sejles på grund af vejrlig. På disse dage bruger vi tiden med teori/regler samt anden form for tørtræning, således at vi ikke risiker at køre forgæves.

 I løbet af vinteren vil andre joller støde til træningen.

 Med håb om en givtig vinter sæson ser jeg frem til at mødes i Vallensbæk til første træningsdag den 20.11.04. For eventuelt spørgsmål er du velkommen til at mail på: berit.kenneth@c.dk eller ringe på telefon: 2534 4050.

  

Med venlig hilsen

 Kenneth Bøggild
Dansk Finnjolle Klub