Referat af generalforsamling i
Dansk OK-jolle Klub 2004

Rødvig 20. august 2004

 

 1. Valg af dirigent.:
  John Texas Skjoldby valgtes som dirigent og undertegnede blev diktatorisk udpeget som referent.
   
 2. Formandens beretning.:
  DM-tilmelding.
  Vi er blevet alt for dårlige til at sende dokumentation sammen med indbydelsen.

  Det afholdte VM i England – OKDIA generalforsamling.

  Forskellig forslag om masteændringer hvoraf ingen blev vedtaget
  Forslag om Kulfiber i ror og sværd, blev nedstemt
  Forslag om EM i Frankrig 2006 – muligvis
  Der er diskuteret og vedtaget en Gentleman Agreement om, at oversøiske lande kan sende deltagere, så en hel container kan fyldes. Dette naturligvis for at reducere omkostninger. Det går muligvis ud over vores pladser i 2005

  Kapsejladser.
  Udtagelser til VM i Skælskør 2005: 1. udtagelse Harboe Cup i efteråret 2004, derudover 3 udtagelser i foråret 2005
  Danmark får 7 pladser til VM plus ekstra (formodentlig 3)
  Der mangler hjælpere til VM, til måling og til følge-/ledsagerbåde.
  Prisen for deltagelse i VM bliver 400 Euro (ca. 3.000 kr.), hvilket indebærer værelse, morgenmad / Smør selv, frokost samt naturligvis startpenge.
  Til sammenligning koster VM 2006 i AUS, udelukkende for startpenge, ca. 1.500 kr.
  VM 2006 i Aus: 3 udtagelser i foråret 2005 samt 1 i august 2005.
  Formandens beretning modtog applaus og blev godtaget.
   
 3. Regnskab.:
  Regnskabet fremlagt og gennemgået af Morten
  Regnskabet godkendtes med sangen ”Det var godt godt gjort...”
   
 4. Kontingent fastsættelse.:
  Da klubben er relativt formuende, og der ikke er umiddelbart forestående kostelige formål at bruge penge på, foreslog bestyrelsen at kontingentet bliver nedsat fra de nuværende 250 til 150 kroner årligt. Det faldt ikke i god jord, rebelske græsrødder strittede hårdt i mod, og bestyrelsen kom ikke igennem med forslaget. Kontingentet forbliver således forsat på 250 kr. årligt.
   
 5. Indkomne forslag.:
  Forslag om nedsættelse af VM-udvalg til planlægning af diverse forberedelse i forbindelse med VM 2005.
  VM-udvalget blev Jesper Andersen, Jesper Petersen, Mogens Johansen, Jørgen Lindhardtsen samt Karl-Erik Dobbeltkasket.

  Salg af klubform.
  Der er indløbet et købstilbud på klubformen på 2.000 kr. Formen er ved at være slidt op. Forslag om at den kan sælges blev vedtaget.
   
 6. Valg af bestyrelse.:
  Tommy Nordfalk går efter tur af (genopstiller)
  Jesper Petersen gå efter tur af (genopstiller ikke)
  Tommy blev genvalgt
  Forslag fra bestyrelsen om Per Sørensen, der valgtes ind, og straks blev udpeget som formand.
  Poul Buller blev valgt ind som suppleant
   
 7. Valg af revisor.:
  Frank Hansen reviderer gerne videre.
   
 8. Eventuelt.:
  Fritz Banner blev udpeget som Fyn/Jylland koordinator.
  Der faldt ros i stride medstrømme til Mogens Web-tobak
  Der faldt ros i ligeså stride medstrømme til den afgående formand.

  Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og gav ordet til den nye formand, der proklamerede at han allerede havde en foreløbig strategi:  Drop golfen, sejl OK-jolle!


  Referent Anders Gunnersen