Bestyrelsesmøde onsdag den 8. december 2004

 

Tilstede: Per Sørensen, Jørgen Lindhardtsen, Tommy Nordfalk.

Kassereren Morten Mathisen havde meldt afbud.

1. Betaling for tidligere træningsseancer i Vallensbæk

Formanden Per Sørensen oplyste at han talt med kassereren, Morten Mathisen, der kunne fortælle at vi var blevet rykket af Vallensbæk Sejlklub for betaling for træningssessioner sidste vinter/forår. Vi skylder Vallensbæk 2000 kr. der var ingen i bestyrelsen der kendte noget til aftalen, som formentlig er indgået af den tidligere formand, men at der de facto havde været fælles træningsforløb i Vallensbæk med meget få deltagere var JL og TN i hvert fald klar over. Der var enighed om at beløbet skulle betales og forinden kontakter JL den tidligere formand for lige at hørte nærmere om aftalen.
(Bemærk venligst, at dette intet har med de aktuelle træningsseancer at gøre).

2. Vintertræning

Vintertræningen i Vallensbæk ser ud til at køre fint og bestyrelsen hilser initiativet velkomment. Steen Christensen har også meldt sig på banen som træner, først og fremmest med henblik på træning af seriøse VM-deltagere. Knuds pædagogik er podiepædagogik. Bestyrelsen er indstillet på at afholde de omkostninger der måtte være i forbindelse med træningsforløb i Vallensbæk – eller andre steder – og under forudsætning af en egenbetaling fra deltagerne på 50-100 kr. og en forudgående accept/aftale baseret på budgetskitse og aktivitetsplan.

3. Kapsejlads 2005

Jørgen Lindhardtsen havde udarbejdet et komplet program for sejladserne i 2005. Efter lidt småpuslerier med datoerne var alt på plads. Der henvises til oversigten på hjemmesiden. Bemærk at nogle af udtagelsessejladserne til VM 05 også er udtagelsessejladser til VM 06, der ligger allerede i februar og de afholdes i Australien.

4. DM i Bisserup 2005

DM holdes i Bisserup, ca. 20 km sydvest for Skælskør – hvor det også blev holdt for nogle år siden. Det kan godt blive en smule problematisk. Der sejles fra stranden og der er ikke mange – om nogen – faciliteter i nærheden. Det gik ved det sidste DM med ca. 30 deltagere, men årets DM er optakt til VM og det giver nok ca. 80 deltagere. Om Bisserup lige kan klare det, vil vise sig.

5. DM i Ebeltoft 2006.

Der planlægges et DM i Ebeltoft i 2006. Per Sørensen prøve at få en aftale i stand med Ebeltoft Sejlklub – og det er næppe umuligt.

6. VM i Skælskør 2005

Skælskør Sejlklub står for arrangementet og er ansvarlige for afviklingen. Klubben er en smule bagud med planlægningen, men ved at geare op igen. Jørgen L. skal til møde i klubben tirsdag den 14. december.
Race of Notice burde være udsendt på nuværende tidspunkt, ikke mindst af hensyn til deltagerne fra down under, der løbende rykker for det.
Det VM-udvalg som klubben nedsatte på generalforsamlingen i Rødvig skal til at sætte gang i OK-klubbens VM-forberedelser (det var en opfordring).
Der skal måles 80 joller –og hvor er måleudstyret til det for resten? I England var vist ikke rigtig noget, der duede til korrekt måling af skrog. Det skal løses.
En af de ting der også skal på plads organisering af assistance-arbejdet, til de danske VM-deltagere. der skal helst være 1- til 2 følgebåde på vandet konstant under sejladserne, bemandet med kyndige OK-sejlere, der kan bistå deltagerne. Man må gerne melde sig allerede nu. Ret henvendelse til et medlem af bestyrelsen, hvis du kan og vil være med.
Der skal også skaffes international jury/dommer. det ser Jørgen L. på.
For dem der også skal sejle DM kan der blive tale om et samlet ophold på 14 dage i juli i det sydsjællandske.
Tænk lige over det derude.

7. AGM 2005

Samtidig med VM er der som altid generalforsamling. Bestyrelsen har ikke umiddelbart forslag til fremsættelse på generalforsamlingen.

Er der medlemmer, der måtte have det, så anmodes de om at rette henvendelse til bestyrelsen.

8. Klubstatus

Der bygges nye joller som aldrig før. Henrik Møll, Ebeltoft, Frank Hansen, Peter Wibroe, Jesper Petersen, Solrød, Tommy Nordfalk, Thomas Christense, Hvidovre, Johnny Hansen, Niels Jørgen Larsen, Frem, er alle i gang med at bygge nye Hylander-joller. klubformen står i Thisted og foreløbig er der produceret ét stk.s skrog.
Der ser også ud til at være en fornuftig tilgang af nye medlemmer – selvom vi også må sige farve til nogle.

Bestyrelsen mente i øvrigt at der stadig er alt for mange OK-sejlere, der har for lidt kendskab til kapsejladsreglerne – og at der protesteres for lidt. Der er fortsat også nogle, ikke mindst nye i klassen, som lige skal øve sig på at rejse en væltet jolle i blæsevejr.

Tommy Nordfalk
19. december 2004