Bestyrelsesmøde 14. maj 2003

 

Tilstede: Jesper Petersen, formand, Jørgen Lindhardtsen, næstformand, Morten Mathiesen, kasserer, Tommy Nordfalk, sekretær, (ref.).

Pkt. 1. DM i Hornbæk den 1-3. august

Formanden oplyste at han havde været i kontakt med Henrik i Hornbæk, og at alt så ud til at være på plads og i orden. Formanden havde planlagt et møde med Henrik i løbet af juni måned for at få de sidste detaljer på plads.
Bestyrelsen forventer at mindst 35 joller deltager, og ser også gerne at sidste års tilmelding på 47 bliver overgået. 50 tilmeldte ville være meget flot.

Pkt. 2. Andre kapsejladser

Bestyrelsen forventer pæn deltagelse til pinsestævnet i Lynæs og også til stævnet i Ebeltoft, idet de begge er EM-udtagelsesstævner. Om der kom tilfredsstillende mange til Fåborg var nok mere tvivlsomt.
Næstformand Lindhardtsen vil søge at få arrangeret et eller to en-dagsstævner i september, henholdsvis i Roskilde og på Furesøen/Farum.
Nordisk mesterskab holdes i Viken i Sverige (lige syd for Kullen, ca. 15 km nord for Hälsingborg). Tilmelding kommer på hjemmesiden snarest muligt.

Pkt. 3. Økonomi

Kassereren oplyste at klubben pr. maj 2003 har 57 betalende medlemmer. Det er ganske tilfredstillende – tak til medlemmerne for det - også selvom der nok er yderligere en 20-30 OK-sejlere, der også burde melde sig ind.
Der er p.t. godt 40.000 kr. i kassen. Der blev forlods afsat 10.000 kr. i forbindelse med VM i Skælskør i 2005, som formentlig vil påføre klubben nogle udgifter. Projekt ”klistermærker” er sat i bero. Det vil vi alligevel ikke bruge 5-6000 kr. på. Ingen har tilsyneladende savnet dem heller.
Det kan fortsat konstateres at enkelte klubmedlemmer deltager i stævnerne uden at betale kontingent. Kasseren vil ikke hænge nogen ud ved at nævne navne, og vil derfor heller ikke oplyse at det pt. drejer sig om DEN 1159, DEN 1319 og SWE 2731. Betal så - råbte kassereren og åd en Stesolid.
Kassereren vil undersøge muligheden for at gå over til betaling via PBS.

Pkt. 4. Ekstraordinær generalforsamling i Warnemünde - kulmaster

På mødet skal vi tage stilling til den endelige tekst vedr. støbte ror og sværd og ny max.-grænse for tiden pr. sejlads ved VM, nemlig 75 minutter. Det besluttede bestyrelsen alt sammen at stemme ja til.
Fra NZ er der fremkommet nyt forslag om at reducere vægten på kulmaster fra 8 kg (7.4 + 0.6) til 6.5 kg (6.0 + 0.5).

Formand, næstformand og kasserer mente:

  • at 8 kg var en fornuftig vægt til OK-jollemast i kulfiber i forhold til gældende dimensioneringsregler
  • at man skulle tage hensyn til de sejlere, der allerede var gået i gang med at udvikle kulmaster på egen hånd
  • at det var uacceptabelt at ændre reglen når den lige var blevet indført 
  • at det var Finn-jollemastebyggeren Jan van der Horst fra Holland, der som professionel havde anbefalet teknisk komité at sætte vægten til 8 kg og
  • at en vægt på 6.5 kg ville være for stort et spring i forhold til vægten på alu-master (reelt ca. 10.5 kg)

Sekretæren mente:

  • at det for så vidt var ligegyldigt om reglen sagde 8 kg eller 6.5 kg, blot man kunne få mastefabrikanterne til at producere master og det gør de ikke til 8 kg. Superspars, Chipstow og Proctor mener alle, at den rette vægt er 5-6 kg.
  • at en OK-jolle kulmast bør have en vægt mellem E-jollemasten på 5.5 kg og Finn-jollemasten på 8 kg.
  • at når mastefabrikanterne kan bygge holdbare master med tilfredsstillende bøjningskarakteristik til E-og Finn-joller, på 5.5 og 8 kg så kunne de naturligvis også bygge 6.5 kg’s master til OK-joller.
  • at når man som lagervare kan købe sejl, ror, sværd og bom, så skal en mast selvsagt også være lagervare
  • at forholdet kul og alu ikke er anderledes, end det engang var mellem alu og træ.

Bestyrelsen konkluderede, at der stemmes imod forslaget om at reducere vægten på kulmasten.

Pkt. 5. Deltagelse i EM i Warnemünde

Der er 80 pladser og vi har de 9 af dem. Det er nok tvivlsomt om alle 80 pladser bliver besat. Vi skal have afklaret hvor mange fra DK, der egentlig ønsker at deltage. Bestyrelsen besluttede at åbne for deltagelse for dem, der kun havde sejlet et eller to udtagelsesstævner, og med prioritet til dem, der havde sejlet mindst 3 udtagelsesstævner.
Der var i øvrigt en smule tvivl om, efter hvilke regler stævnet sejles.

Pkt. 6. Eventuelt

Endnu en gang vil bestyrelsen gerne takke web-master, DEN 1285 Mogens Johansen, for indsatsen med www.okjolle.dk. Tak for det.

Tommy Nordfalk
9. juni 2003