Bestyrelsesmøde 19. oktober 2003

 

Deltagere: Jesper Petersen, Jørgen Lindhardtsen og Tommy Nordfalk. Kassereren deltog ikke, tilmed uden at melde afbud, men det skyldes nok, at kassereren vist ikke var indkaldt.

Der var et punkt på dagsordenen:

Planlægning af stævner i 2004.

1. Udtagelsesstævner til VM i England. VM-serien sejles i den sidste uge af juli 2004. Vi har 7 pladser. Harboe Cup i september 2003 var det første udtagelse stævne ud af 4.

De 3 andre bliver så: Lundeborg i maj, Lynæs i pinsen og Ebeltoft senere i juni.

2. Nordisk mesterskab. Bestyrelsen vil prøve at få Lynæs-stævnet til også at være NM.

3. Danmarksmesterskab. Her er der to spørgsmål: Hvornår skal det være, og hvor skal det være?
VM i England sidst i juli har som konsekvens, at DM må placeres i en af de 3 sidste weekender i august.
I forbindelse med udtagelserne til VM har den sjællandske OK-flåde været dels over broen til Lundeborg og dels med færgen til Ebeltoft. Et tredje stævne, hvor der også skal medbringes pas, penge og billetter, er derfor nok for meget for sjællænderne. Derfor skal DM afholdes på en sjællandsk hjemmebane.

Konklusionen blev: Bestyrelsen prøver at placere DM i Rødvig på Stevns. Formanden ser nærmere på det.

4. Andre OK-stævner. Forårsklassikeren i Fåborg bliver også arrangeret i 2004, også som er OK-stævne, men ikke som et udtagelsesstævne.

Det var det. Næste bestyrelsesmøde holdes i vinterens løb, hvis bestyrelsesmedlemmerne skulle træffe at rende på hinanden.

Tommy Nordfalk

 

 

Venlig hilsen

Tommy Nordfalk
sekretariatschef
Tlf. 33 12 82 11 lok. 481
email: tommy-nordfalk@dansktp.dk