Stævnekalenderen


Kiel EM 2019

Rangliste stævne med faktor 1
Stævnet bliver afholdt i Kiel, Tyskland  fra D. 22/06 til D. 25/06-2019


Tilmelding og betaling skal ske på vores hjemmeside senest D. 1/6. Klubben laver herefter en samlet tilmelding og betaling til EM inden D. 5/6.
Senere tilmelding og betaling skal ske på EM hjemmesiden (+100€)

Deltagergebyret i danske kr. 1700,- overføres til OK-klubbens konto: reg. nr. 9233 konto nr.. 4580584654 samtidig med tilmeldingen.

Udfyld også tilmeldingsformularen på EM hjemmesiden så de kan følge med i hvor mange der kommer fra DK.

Kontaktperson:  Henrik Kofoed