ok logo

Stævnekalenderen


Nykøbing Sj. Weekend stævne

Rangliste stævne med faktor 2
Stævnet bliver afholdt i Nykøbing Sjælland  fra D. 04/05 til D. 05/05-2019INDBYDELSE
Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds regler og Klasseregler for OK joller.

Lørdag den 4. maj 2019 planlægges det at sejle 4 sejladser.
Søndag den 5. maj 2019 planlægges det at sejle 3 sejladser.

Starttidspunkt for 1. sejlads lørdag er kl. 11.00.
Starttidspunkt for 1. sejlads søndag er kl. 10.00.
Lørdag- og søndags følgende sejladser vil blive startet hurtigst muligt efter afslutning af foregående sejlads.
Søndag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 14.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Der kan camperes på arealerne omkring klubhuset.

PLANLAGT PROGRAM

Fredag den 3. maj 2019:
 • Deltagere ankommer.
 • Bureau har åbent i klubhuset kl. ca. 18.00 – 19.00. Her registreres deltagerne og der udleveres Sejladsbestemmelser, Deltagerlister, og evt. praktiske spørgsmål afklares.
 • Kl. ca. 19.30 er der Barbecue i klubhuset for deltagere, der har tilmeldt sig dette. Pris for mad Kr. 85,- pr. deltager. (Husk særskilt betaling for dette ved tilmelding. Betalingen gælder som tilmelding).
Lørdag den 4. maj 2019
 • Bureau åbent fra kl. 8.00 – kl. 9.00.
 • Morgenmad i klubhuset fra kl. ca. 7.30. Deltagerne smører madpakker.
 • Der planlægges med 4 sejladser.
 • Dagens 1. sejlads starter kl. 11.00 (præcis). De efterfølgende sejladser startes hurtigst muligt efter afslutningen af den foregående sejlads.
 • Ved ankomst til havn efter dagens sejladser er der moleøl.
 • Festmiddag kl. 18.30.
Søndag den 5. maj 2019
 • Morgenmad i klubhuset fra kl. ca. 7.30. Deltagerne smører madpakker.
 • Der planlægges med 3 sejladser. Dagens første sejlads starter kl. 10.00 (præcis). De efterfølgende sejladser startes hurtigst muligt efter afslutningen af den foregående sejlads.
 • Ved ankomst til havn efter dagens sejladser er der moleøl.
 • Præmieoverrækkelse hurtigst muligt efter udløb af protesttid. Der er præmie for hver 5. deltager.
TILMELDINGSFRIST: Søndag den 28. april 2019.
 • Startgebyr Kr. 500,- pr. deltager.
 • Indbetales på Reg. nr.3566 kto. nr. 3605760. Husk sejlnummer og navn ved betalingen.
 • Ved betaling senere end mandag den 29. april 2019 tillægges Kr. 100,-
 • Startgebyret dækker: 7 planlagte sejladser, moleøl, morgenmad- og smørselv madpakke lørdag og søndag samt festmiddag lørdag aften.
 • Festmiddag lørdag aften til ”mand-kone-kæreste” Kr. 125,- sammen med tilmeldingen.
Kontaktperson:  Bjørn Junker
Tlf.: 9195 5050